Novinky

DIÁR SAMOSPRÁVY 2018 v cene 6,65 eur už v ponuke AVS a jej RVC

Pridané: 26. 6. 2017, 09:34

Využite Letnú ponuku zliav na publikácie až do 40%: http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/250/letne-zlavy-az-do-4037

Pridané: 14. 7. 2017, 07:46


Naši partneri

Nezabudnite si objednať DIÁR SAMOSPRÁVY 2018 a neprehliadnite ponuku LETNÉ ZĽAVY na publikácie - všetko nájdete v časti publikácie.


14. 7. 2017, 11:00

ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

                                                vyrocie logo AVS

 

 

 je predstaviteľom
"KOORDINOVANÉHO SYSTÉMU VZDELÁVANIA PRE SAMOSPRÁVU"

 

AVS prostredníctvom  koordinovaného systému, ktorý tvoria

RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce, RVC Nitra, RVC Prešov,

RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín a RVC Trnava

 

Valné zhromaždenie 2017

 

XVI. Valné zhromaždenie AVS, Nový Smokovec 11.5.2017

 

členovia AVS a Rady AVS_08/2016

 


 

3.ročník futbalový turnaj:

"Vzdelávame a spájame samosprávu"

11.11.2016, Hrnčiarovce nad Parnou

 


 

Výsledky: 

1. miesto: starostovia ZÁPAD

2. miesto: starostovia VÝCHOD

3.miesto: AVS

4:miesto: starostovia STRED

 

Najlepší brankár: Ivan Šiška z družstva západ

Najlepší strelec: Dušan Tomaško z družstva Východ

článok v Obecných novinách: 

http://www.obecne-noviny.sk/clanky/treti-rocnik-futbaloveho-turnaja-vzdel%C3%A1vame-a-spajame-samospravu


 

 

Prehľad počtu podujatí a účastníkov na vzdelávacích aktivitách

siete členských RVC za obdobie 2003 - 2016:

 

Rok

 Počet

podujatí

   Počet 

účastníkov

 2016

      425

  39 033

 2015

     452

  38 712

  2014 

     354

  32 620

  2013

     296

  29 254

  2012

     334

   29 100

  2011

     372 

   30 825 

  2010

     370

   24 747

  2009

     342

    26 523

  2008

     341

    32 818

  2007

     391

    30 673

  2006

     436

    27 236

  2005

     506

    32 781

  2004

     318

    28 278

 2003

     361

    20 292

 

 

 2.ročník futbalový turnaj:

"Vzdelávame a spájame samosprávu"

1.10.2015, Liptovský Ján

 

Výsledky: 

1.miesto: Asociácia vzdelávania samosprávy

2.miesto: starostovia ZÁPAD

3.miesto: starostovia STRED

4.miesto: starostovia VÝCHOD

 

Ďakujem všetkým starostom  a priaznivcom, členom AVS

za účasť a vynikajúcu športovú náladu !!!

 

avsvitaz

 Družstvo AVS: horná fotografia pred  turnajom, dolná fotografia ako víťaz turnaja

 

Oslavovali sme 20.výročie "našich" RVC

 

RVC MARTIN 27.3.2014 

RVC NITRA  06.12.2013 

RVC PREŠOV 30.01.2014 

 

Srdečne blahoželáme 

 

AVS na oslave MT

 

gratulanti RVC_Nitra_20

 

Presov 20

 

 

 

15.11.2013 "Vzdelávame a spájame samosprávu"

Halový futbalový turnaj, multifunkčná športová hala Diaková

Účasť: 3 družstvá starostov + družstvo AVS

VÝSLEDKY:

1.miesto: starostovia ZÁPAD

2.miesto: starostovia VÝCHOD

3.miesto: AVS

4.miesto: starostovia STRED

 

 

 


 

avs1

  

5.9.2013 sa v Košiciach uskutočnilo slávnostné Valné zhromaždenie

pri príležitosti 10.výročia vzniku a činnosti AVS

 

Slávnostne VZ 5.9.2013

členské RVC a jej predstavitelia

Rada AVS a RVC

oslava 10. narodenín AVS Slávnostné VZ AVS

  

Informácia zo stránky Slovenského syndikátu novinárov 

 

http://www.ssn.sk/pre-kvalitnejsiu-samospravu/


AVS zabezpečuje priebežné vzdelávanie profesijných skupín v samospráve - starostov obcí a primátorov miest, prednostov úradov miestnej samosprávy, hlavných kontrolórov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, matrikárov, ekonómov a účtovníkov, zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií, zamestnancov stavebných úradov, sociálnych pracovníkov, vedúcich školských jedální, zamestnancov obecných a mestských polícií, kronikárov obcí a miest a ďalších skupín zamestnancov obcí a miest.  

 

 

 

AVS poskytuje svojim členom možnosť odborného a osobnostného rastu prostredníctvom vzdelávacích aktivít, pracovných porád, študijných ciest a výmenných pobytov, pravidelných vyhodnocovaní štandardov činnosti RVC.

Do systematického procesu vzdelávania samosprávy patrí aj odborná literatúra, šitá na mieru pre jednotlivé profesijné skupiny, ktorú vydávame v edícii Vzdelávanie v samospráve - medzi vydané a distribuované publikácie patria

Diár samosprávy  

  • Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve,
  • Manažérske kompetencie v miestnej a regionálnej samospráve,
  • Imidž predstaviteľa samosprávy
  • Miestna samospráva - základné princípy fungovania 

 Účtovné súvzťažnosti v samospráve 

 


 

 

K ďalším aktivitám AVS patrí aj vytváranie a poskytovanie pracovného priestoru na spoluprácu medzi partnerskými organizáciami, sprostredkovania konzultácií  a ďalšie aktivity smerujú k efektívnejšiemu výkonu samosprávy.