Navigácia

Obsah

RVC Info

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing. Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková
Revízor:

Mgr. Ivana Kráľová

Štatutárny orgán:

Ing. Terézia Urbanová

 

Kontakt

Adresa: M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica
Tel.: 0917 / 527 484; 0905 / 809 236
Fax: 034 / 651 15 37, 034/651 58 40

 

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9219598001/5600