Novinky

NOVÁ publikácia: Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve, autor: I.Konečná Veverková

Objednávky v časti publikácie cez formulár: http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/236/ako-sa-pripravit-na-kontrolu-v-samosprave 

V ponuke i ďalšie publikácie viď záložka: PUBLIKÁCIE

Pridané: 27. 2. 2017, 07:07


Naši partneri

Podujatia

Názov podujatiaLektorOd/doPozvánka
SPRÁVNY PORIADOK v podmienkach samosprávy v nadväznosti na zmeny v civilnom konaníJUDr. Helena Spišiaková28.3.2017Stiahnuť
v TRENČÍNE: AKREDITOVANÝ KURZ PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO pre obce, VÚC a ich rozpočtové organizácie (v rozsahu 5 dní I. časť 3.-5.4. II. časť 10.-11.4.2017))Ing. Terézia Urbanová3. - 11.4.2017
REGISTER ADRIES - referenčnosť a problémy aplikačnej praxeIng. Juraj Muravský6.4.2017Stiahnuť
ZÁŠKOLÁCTVO a jeho postihovanie po zmene zákonaJUDr. Marian Hoffmann, PhD.11.4.2017Stiahnuť
REKLAMNÉ STAVBYJUDr. Helena Spišiaková25.4.2017Stiahnuť
NOVELA zákona č. 448/2008 Z. z. v z.n.p. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH ÚČINNÁ OD 01.03.2017 V PRAXI OBCÍ A MIESTPhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.27.4.2017Stiahnuť
V TRENČÍNE: Akreditovaný kurz MŠ SR KONTROLNÁ ČINNOSŤ V SAMOSPRÁVEIng. Oxana Hospodárová, Mgr. Katarína Tamášová, Ing. Helena Polónyi, Mgr. Vladimír Petrík4.5. - 22.6.2017Stiahnuť
Verejná obchodná súťaž pri nakladaní s majetkom obceMgr. Ladislav Briestenský16.5.2017Stiahnuť
PETÍCIE - postup pri ich vybavení - SŤAŽNOSTI ich riešenie po novele zákona od 01.04.2017Ing. Ingrid Konečná Veverková19.5.2017Stiahnuť
Pracovné stretnutie pre HLAVNÝCH KONTROLÓROV Ing. Oxana Hospodárová25.5.2017
Pôsobnosť cestného správneho orgánu ako preneseného výkonu štátnej správy na obce - PRIPÁJANIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, UZÁVIERKY, ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE, DOPRAVNÉ ZNAČENIE A ŠTÁTNY ODBORNÝ DOZORIng. Karol Slávik30.5.2017
Práca s elektronickými schránkami OVM - eGovernment pre OVM v praxi (obec, mesto, škola, škôlka)Ing. Erika Kusyová6.6.2017
3-dňový seminár: SKUPINA č.1: Zistenie audítora v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva SKUPINA č. 2: Daňový poriadokIng. Terézia Urbanová, Ing. Adela Gašparovičová7. - 9.6.2017Stiahnuť
Akreditovaný kurz v TRNAVE: Odborná príprava na prevádzkovanie POHREBISKAIng. Mária Ďuricová; JUDr. Ľubica Blažejová9. - 13.10.2017Stiahnuť