Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri









Na semináre organizované ZO - RVC Nitra je potrebné sa prihlasovať ako člen / nečlen cez web stránku www.rvcnitra.sk v sekcii: Semináre, kde nájdete semináre na ktoré je možné sa už prihlasovať.

Link:  http://www.rvcnitra.sk/index.php?id=34&no_cache=1

 

 


2. 2. 2015, 14:13

Podujatia

Názov podujatiaLektorOd/doPozvánka
Kataster nehnuteľností a územná samosprávaJUDr. Odeta Poldaufová, Mgr. Robert Jakubáč PhD.20.6.2017Stiahnuť
Zásady účtovníctva a systému finančného riadenia pre vedúce ŠJMgr. Katarína Tamášová6. - 7.9.2017Stiahnuť
1. Účtovníctvo a rozpočt. pre obce, RO, PO zriadené obcou a VÚC v roku 2017. Zistenia audítora v oblasti účtov. a rozpočt. 2.Ochrana majetku, evidencia, zaraďovanie, vyraďov. a likvidácia majetkuIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková12. - 13.9.2017Stiahnuť
5 - dňový: Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich RO - OBSADENÝ !!!Ing. Terézia Urbanová18. - 29.9.2017Stiahnuť
REKLAMNÉ STAVBY JUDr. Helena Spišiaková26.9.2017
Proces zostavenia rozpočtu, jeho schválenie a zmeny, programový rozpočetIng. Mária Kasmanová3.10.2017
Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správyIng. Ingrid Konečná Veverková 6.10.2017
Akreditovaný kurz v TRNAVE: Odborná príprava na prevádzkovanie POHREBISKAIng. Mária Ďuricová; JUDr. Ľubica Blažejová9. - 13.10.2017Stiahnuť
Daň z nehnuteľnostíIng. Iveta Ištoková10.10.2017
Rozpočtové pravidlá z pohľadu audítora pre obce a VÚCIng. Terézia Urbanová24.10.2017
Správcovia daní: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (daň z nehnuteľností), Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ney Ingrid, PhD.25. - 26.10.2017
Účtovná závierka za rok 2017 pre ROPOIng. Terézia Urbanová14.11.2017
Účtovná závierka za rok 2017 pre OBCEIng. Terézia Urbanová28.11.2017