Novinky

NOVÁ publikácia: Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve, autor: I.Konečná Veverková

Objednávky v časti publikácie cez formulár: http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/236/ako-sa-pripravit-na-kontrolu-v-samosprave 

V ponuke i ďalšie publikácie viď záložka: PUBLIKÁCIE

Pridané: 27. 2. 2017, 07:07


Naši partneri

Na semináre organizované ZO - RVC Nitra je potrebné sa prihlasovať ako člen / nečlen cez web stránku www.rvcnitra.sk v sekcii: Semináre, kde nájdete semináre na ktoré je možné sa už prihlasovať.

Link:  http://www.rvcnitra.sk/index.php?id=34&no_cache=1

 

 


2. 2. 2015, 14:13

Podujatia

Názov podujatiaLektorOd/doPozvánka
Štandardy pre eGovernment a zverejňovanie. Zákonné pravidlá pre webové sídlo a elektronickú schránkuIng. Erika Kusyová28.3.2017Stiahnuť
Sťažnosti po novele zákona od 1. apríla 2017 Ing. Ingrid Konečná Veverková7.4.2017Stiahnuť
Aplikácia Zákonníka práce v praxiIng. Valčeková Navrátilová Miroslava11.4.2017Stiahnuť
Obstarávanie potravín – ako na kvalitu a nie len cenuMgr. Katarína Tamášová18.4.2017Stiahnuť
EXCEL I. – základy pre samoukovIng. Alena Paľová19.4.2017
Riešenie konfliktných situáciíMgr. Ladislav Briestenský20.4.2017Stiahnuť
EXCEL II. – pre mierne pokročilýchIng. Alena Paľová20.4.2017
EXCEL III. – pre pokročilýchIng. Alena Paľová21.4.2017
Praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcouIng. Mária Kasmanová25.4.2017Stiahnuť
PRIESTUPKOVÝ ZÁKON PRE OBECNÉ POLÍCIE JUDr. Helena Spišiaková27.4.2017
V TRENČÍNE: Akreditovaný kurz MŠ SR KONTROLNÁ ČINNOSŤ V SAMOSPRÁVEIng. Oxana Hospodárová, Mgr. Katarína Tamášová, Ing. Helena Polónyi, Mgr. Vladimír Petrík4.5. - 22.6.2017Stiahnuť
,,Spoločenský protokol,,PhDr. Dušan Gallo5.5.2017
Novela zákona č. 448/2008 Z. z. v znp. o sociálnych službách účinná od 1. 3. 2017 v praxiPhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.9.5.2017
Prejednávanie PRIESTUPKOV a iných SPRÁVNYCH DELIKTOVJUDr. Helena Spišiaková16.5.2017
Kontrolná činnosť v samospráve (pre HK)Ing. Oxana Hospodárová23.5.2017
Základný kurz mzdovej účtovníčky s praktickými príkladmi - pre začiatočníčkyKatarína Ševčíková25. - 26.5.2017
Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2017Ing. Jana Sládečková, PhD.30.5.2017
Financovanie a ekonomika škôl a školských zariadení – zmeny na základe novely rozpočtových pravidiel verejnej správyIng. Ingrid Konečná Veverková2.6.2017
Záškoláctvo a jeho postihovanie po zmene zákonaJUDr. Marian Hoffmann, PhD.6.6.2017
Zásady účtovníctva a systému finančného riadenia pre vedúce ŠJMgr. Katarína Tamášová7. - 8.6.2017
EXCEL II. – pre mierne pokročilýchIng. Alena Paľová7.6.2017
EXCEL III. – pre pokročilýchIng. Alena Paľová8.6.2017
WORD II. - pre mierne pokročilých a samoukovIng. Alena Paľová9.6.2017
Pracovná cesta: Maďarsko a Rakúskosprievodkyňa: Ing. Jana Ovečková, CSc.14. - 17.6.2017
Program Ing. Urbanovej PRIPRAVUJEME, Ing. Konečná Veverková: EVIDENCIA, ZARAĎOVANIE, VYRAĎOVANIE A LIKVIDÁCIA MAJETKU, OCHRANA MAJETKU A INVENTARIZÁCIA MAJETKU Ing. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková12. - 13.9.2017
5 - dňový: Akreditovaný kurz: Podvojné účtovníctvo pre obce a VÚC a ich ROIng. Terézia Urbanová18. - 29.9.2017
REKLAMNÉ STAVBY JUDr. Helena Spišiaková26.9.2017
Akreditovaný kurz v TRNAVE: Odborná príprava na prevádzkovanie POHREBISKAIng. Mária Ďuricová; JUDr. Ľubica Blažejová9. - 13.10.2017Stiahnuť
Správcovia daní: Miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady (daň z nehnuteľností), Zabezpečenie a vymáhanie daňových nedoplatkov Ing. Iveta Ištoková, JUDr. Ney Ingrid, PhD.25. - 26.10.2017