Novinky

NOVÁ publikácia: Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve, autor: I.Konečná Veverková

Objednávky v časti publikácie cez formulár: http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/236/ako-sa-pripravit-na-kontrolu-v-samosprave 

V ponuke i ďalšie publikácie viď záložka: PUBLIKÁCIE

Pridané: 27. 2. 2017, 07:07


Naši partneri

Podujatia

Názov podujatiaLektorOd/doPozvánka
Výmena skúseností pre primátorov, starostov, pracovníkov úradov a účinkujúcich na obradoch a slávnostiach30. - 31.3.2017Stiahnuť
Výrub drevín, Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.JUDr. Marian Hoffmann, PhD.; Ing. Eva Varholáková30.3.2017Stiahnuť
HK 2 dni-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy (3.-4.4.2017)Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Ladislav Briestenský3. - 4.4.2017Stiahnuť
HK 3 dni-Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy (3.-5.4.2017)Ing. Ingrid Konečná Veverková, Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Marian Hoffmann, PhD.3. - 5.4.2017Stiahnuť
Pracovnoprávne vzťahy v podmienkach obcí a obcou zriadených organizáciíMgr. Ladislav Briestenský11.4.2017Stiahnuť
Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie a spoločenského protokolu na úradoch a školáchPhDr. Dušan Gallo12.4.2017Stiahnuť
Dane 19.-21.4.2017-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samosprávaIng. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD., Ing. Jozef Matys19. - 21.4.2017Stiahnuť
Dane 19.-20.4.2017-Polročné pracovné stretnutie-Miestne dane a samosprávaIng. Iveta Ištoková, JUDr. Ingrid Ney, PhD.19. - 20.4.2017Stiahnuť
RŠ 19.-21.4.2017-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a zriaďovateľovIng. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Erika Kusyová, Ing. Jozef Matys19. - 21.4.2017Stiahnuť
RŠ 19.-20.4.2017-Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl a zriaďovateľovIng. Ingrid Konečná Veverková, Ing. Erika Kusyová19. - 20.4.2017Stiahnuť
BB-Právny vzťah obcí a škôl/školských zariadenídoc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.26.4.2017Stiahnuť
Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v samospráveIng. Miriam Majorová, PhD.27.4.2017Stiahnuť
Ekonómky obce 2 dni- Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcíIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková2. - 3.5.2017Stiahnuť
Ekonómky obce 3 dni- Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov miest a obcíIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková, PhDr. Dušan Gallo2. - 4.5.2017Stiahnuť
Starostovia 2 dni-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcíIng. Ingrid Konečná Veverková2. - 3.5.2017Stiahnuť
Starostovia 3 dni-Polročné pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcíIng. Ingrid Konečná Veverková, PhDr. Dušan Gallo2. - 4.5.2017Stiahnuť
RO,PO-Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov RO a PO zriadených obcou a VÚCIng. Terézia Urbanová, Ing. Ingrid Konečná Veverková3. - 4.5.2017Stiahnuť
V TRENČÍNE: Akreditovaný kurz MŠ SR KONTROLNÁ ČINNOSŤ V SAMOSPRÁVEIng. Oxana Hospodárová, Mgr. Katarína Tamášová, Ing. Helena Polónyi, Mgr. Vladimír Petrík4.5. - 22.6.2017Stiahnuť
Nakladanie s poľnohospodárskou pôdou, nájomný vzťah a s tým súvisiace problémy v praxiJUDr. Pavol Pačuta10.5.2017Stiahnuť
Základný kurz mzdovej účtovníčky s praktickými príkladmi - dvojdňový kurzKatarína Ševčíková29. - 30.5.2017Stiahnuť
Transferové oceňovanie právnických osôb v zriaďovacej pôsobnosti štátu, obcí, miest a VÚCJUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.31.5.2017Stiahnuť
Sankt PeterburgMgr. Zdena Feherpatakyová11. - 18.8.2017Stiahnuť