Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 
M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica

 

Spojenie

Tel.: 0917 / 527 484; 0905 / 809 236
Fax: 034 / 651 15 37, 034/651 58 40

 

Informácie

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9219598001/5600