Navigácia

Obsah

Publikácie a študijné materiály

 

logo

Názov publikácie Autor Objednávka na stiahnutie
Diár samosprávy 2018 AVS Stiahnuť
Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. Stiahnuť
Imidž predstaviteľa samosprávy (Spoločenské a protokolárne náležitosti) Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc. Stiahnuť
     

 

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Objednávka na stiahnutie
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ingrid Konečná Veverková Stiahnuť
Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková Stiahnuť
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová Stiahnuť
Pracovnoprávne vzťahy v školstve Jarmila Belešová Stiahnuť
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková Stiahnuť
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ingrid Konečná Veverková Stiahnuť
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku Ingrid Konečná Veverková Stiahnuť
Zákon o odpadoch - praktický komentár Pavol Takáč Stiahnuť
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková Stiahnuť
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár JUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan Tomáš Stiahnuť
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia Anna Bohmerová, Mária Stanislavová Stiahnuť
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016 JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Stiahnuť
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár JUDr. Peter Strapáč Stiahnuť
Kompetenčné právo v samospráve. Konfliktné oblasti. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Stiahnuť
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (2.aktualizované vydanie) Mária Stanislavová Stiahnuť
Slobodný prístup k informáciám v samospráve JUDr. Artúr Soldán Stiahnuť
Zákon o priestupkoch - komentár JUDr. Helena Spišiaková Stiahnuť
Ekonomické minimum starostu Ing. Ingrid Konečná Veverková Stiahnuť
Ekonomika školy a školského zariadenia Ing. Ingrid Veverková Stiahnuť
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár Ing. Ingrid Veverková Stiahnuť
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Stiahnuť
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer s.r.o.  
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer s.r.o.