Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Regionálne vzdelávacie centrum TRNAVA
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
Ulica Paulínska 513/20
917 01  Trnava

 

mobil: + 421 905 399 636
tel.: +421 33 55 117 35
e-mail: zmo@zmo.sk

 

Vedúca kancelárie RVC

Mgr. Andrea Briestenská

 

Bankové spojenie: 

Slovenská sporiteľňa, a.s

IBAN:  SK96 0900 0000 0050 5718 7171