Navigácia

Obsah

Adresa

Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia
- Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín
K dolnej stanici 7282/20 A
911 01 Trenčín

 

Spojenie

mobil: +421 905 680 840
e-mail: rvc.trencin@gmail.com

 

Riaditeľka kancelárie združenia

Mgr. Jaroslava Pupišová

 

Bankové spojenie: 

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK06 5600 0000 0006 6605 3002