Navigácia

Obsah

ČLENOVIA ROK 2021

P.č.  Obec Mesto Inštitúcia PSČ RVC Okres Kraj
1 Adamovské Kochanovce Obec 913 05 Trenčín Trenčín Trenčianský
2 Bánovce nad Bebravou Mesto 957 01 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
3 Beckov Obec 916 38 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
4 Beluša Obec 018 61 Trenčín Púchov Trenčianský
5 Bobot Obec 913 25 Trenčín Trenčín Trenčianský
6 Bohunice Obec 018 52 Trenčín Ilava Trenčianský
7 Bolešov Obec 018 53 Trenčín Ilava Trenčianský
8 Borčany Obec 956 36 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
9 Borčice Obec 018 53 Trenčín Ilava Trenčianský
10 Bošáca Obec 913 07 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
11 Brezolupy Obec 957 01 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
12 Brunovce Obec 916 25 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
13 Brvnište Obec 018 12 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
14 Bzince pod Javorinou Obec 916 11 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
15 Cimenná Obec 956 37 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
16 Čachtice Obec 916 21 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
17 Častkovce Obec 916 27 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
18 Červený Kameň Obec 018 56 Trenčín Ilava Trenčianský
19 Čierna Lehota Obec 956 53 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
20 Dežerice Obec 957 03 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
21 Dohňany Obec 020 51 Trenčín Púchov Trenčianský
22 Dolná Breznica Obec 020 61 Trenčín Púchov Trenčianský
23 Dolná Poruba Obec 914 44 Trenčín Trenčín Trenčianský
24 Dolná Súča Obec 913 32 Trenčín Trenčín Trenčianský
25 Dolné Kočkovce Obec 020 01 Trenčín Púchov Trenčianský
26 Dolné Naštice Obec 957 01 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
27 Dolné Srnie Obec 916 41 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
28 Drietoma Obec 913 03 Trenčín Trenčín Trenčianský
29 Dubnica nad Váhom Mesto 018 41 Trenčín Ilava Trenčianský
30 Dubnička Obec 957 03 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
31 Dubodiel Obec 913 23 Trenčín Trenčín Trenčianský
32 Dulov Obec 018 52 Trenčín Ilava Trenčianský
33 Dvorec Obec 956 55 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
34 Haláčovce Obec 956 55 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
35 Haluzice Obec 913 07 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
36 Hatné  Obec 018 02 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
37 Horná Breznica Obec 020 61 Trenčín Púchov Trenčianský
38 Horná Poruba Obec 018 35 Trenčín Ilava Trenčianský
39 Horná Streda Obec 916 24 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
40 Horná Súča Obec 913 33 Trenčín Trenčín Trenčianský
41 Horňany Obec 913 24 Trenčín Trenčín Trenčianský
42 Horné Naštice Obec 956 41 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
43 Horné Srnie Obec 914 42 Trenčín Trenčín Trenčianský
44 Horovce Obec 020 62 Trenčín Púchov Trenčianský
45 Hôrka nad Váhom Obec 916 32 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
46 Hrabovka Obec 913 32 Trenčín Trenčín Trenčianský
47 Hradište Obec 958 54 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
48 Hrádok Obec 916 33 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
49 Hrachovište Obec 916 15 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
50 Chocholná - Velčice Obec 913 04 Trenčín Trenčín Trenčianský
51 Chudá Lehota Obec 956 38 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
52 Ilava Obec 019 01 Trenčín Ilava Trenčianský
53 Ivanovce Obec 913 05 Trenčín Trenčín Trenčianský
54 Jablonka Obec 906 21 Trenčín Myjava Trenčianský
55 Jasenica Obec 018 17 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
56 Kálnica Obec 916 37 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
57 Kameničany Obec 018 54 Trenčín Ilava Trenčianský
58 Kočovce Obec 916 31 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
59 Kostolná - Záriečie Obec 913 04 Trenčín Trenčín Trenčianský
60 Kostolné Obec 916 13 Trenčín Myjava Trenčianský
61 Košariská Obec 906 15 Trenčín Myjava Trenčianský
62 Košeca Obec 018 64 Trenčín Ilava Trenčianský
63 Košecké Podhradie Obec 018 31 Trenčín Ilava Trenčianský
64 Krajné Obec 916 16 Trenčín Myjava Trenčianský
65 Krásna Ves Obec 956 53 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
66 Krivoklát Obec 018 52 Trenčín Ilava Trenčianský
67 Krivosúd - Bodovka Obec 913 11 Trenčín Trenčín Trenčianský
68 Kšinná Obec 956 41 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
69 Kvašov Obec 020 62 Trenčín Púchov Trenčianský
70 Ladce Obec 018 63 Trenčín Ilava Trenčianský
71 Lazy pod Makytou Obec 020 55 Trenčín Púchov Trenčianský
72 Lednica Obec 020 63 Trenčín Púchov Trenčianský
73 Lednické Rovne Obec 020 61 Trenčín Púchov Trenčianský
74 Libichava Obec 956 38 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
75 Lubina Obec 916 12 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
76 Lúka Obec 916 33 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
77 Lúky Obec 020 53 Trenčín Púchov Trenčianský
78 Ľutov Obec 957 03 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
79 Lysá pod Makytou Obec 020 54 Trenčín Púchov Trenčianský
80 Malá Hradná Obec 956 54 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
81 Malé Hoste Obec 956 37 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
82 Melčice - Lieskové Obec 913 05 Trenčín Trenčín Trenčianský
83 Mestečko Obec 020 52 Trenčín Púchov Trenčianský
84 Miezgovce Obec 957 01 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
85 Mikušovce Obec 018 57 Trenčín Ilava Trenčianský
86 Mníchova Lehota Obec 913 21 Trenčín Trenčín Trenčianský
87 Modrová Obec 916 35 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
88 Modrovka Obec 916 35 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
89 Mojtín Obec 020 72 Trenčín Púchov Trenčianský
90 Moravské Lieskové Obec 916 42 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
91 Motešice Obec 913 26 Trenčín Trenčín Trenčianský
92 Nedašovce Obec 956 35 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
93 Nemšová Mesto 914 41 Trenčín Trenčín Trenčianský
94 Neporadza Obec 913 26 Trenčín Trenčín Trenčianský
95 Nimnica Obec 020 71 Trenčín Púchov Trenčianský
96 Nová Bošáca Obec 913 08 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
97 Nová Dubnica Mesto 018 51 Trenčín Ilava Trenčianský
98 Nová Lehota Obec 916 35 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
99 Nová Ves nad Váhom Obec 916 31 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
100 Nové Mesto nad Váhom Mesto 915 01 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
101 Očkov Obec 916 22 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
102 Omastiná Obec 956 42 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
103 Omšenie Obec 914 43 Trenčín Trenčín Trenčianský
104 Opatovce Obec 913 11 Trenčín Trenčín Trenčianský
105 Ostratice Obec 956 34 Trenčín Partizánske Trenčianský
106 Otrhánky Obec 956 55 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
107 Papradno Obec 018 13 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
108 Pečeňany Obec 956 36 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
109 Petrova Lehota Obec 913 26 Trenčín Trenčín Trenčianský
110 Pobedim Obec 916 23 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
111 Podlužany Obec 956 52 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
112 Podolie Obec 916 22 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
113 Podskalie Obec 018 22 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
114 Pochabany Obec 956 38 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
115 Polianka Obec 907 01 Trenčín Myjava Trenčianský
116 Potvorice Obec 916 25 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
117 Považany Obec 916 26 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
118 Pravotice Obec 956 35 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
119 Priepasné Obec 906 15 Trenčín Myjava Trenčianský
120 Pruské Obec 018 52 Trenčín Ilava Trenčianský
121 Prusy Obec 957 03 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
122 Pružina Obec 01822 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
123 Púchov Mesto 020 18 Trenčín Púchov Trenčianský
124 Rudník Obec 906 23 Trenčín Myjava Trenčianský
125 Ruskovce Obec 956 54 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
126 Rybany Obec 956 36 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
127 Sedmerovec Obec 018 54 Trenčín Ilava Trenčianský
128 Selec Obec 913 36 Trenčín Trenčín Trenčianský
129 Skalka nad Váhom Obec 913 31 Trenčín Trenčín Trenčianský
130 Slatina nad Bebravou Obec 956 53 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
131 Slatinka nad Bebravou Obec 956 53 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
132 Slávnica Obec 018 54 Trenčín Ilava Trenčianský
133 Slopná Obec 018 21 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
134 Soblahov Obec 913 38 Trenčín Trenčín Trenčianský
135 Stará Lehota Obec 916 36 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
136 Stará Myjava Obec 907 01 Trenčín Myjava Trenčianský
137 Stará Turá Mesto 916 01 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
138 Streženice Obec 020 01 Trenčín Púchov Trenčianský
139 Stupné Obec 018 12 Trenčín Považská Bystrica Trenčianský
140 Svinná Obec 913 24 Trenčín Trenčín Trenčianský
141 Šípkov Obec 956 53 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
142 Šišov Obec 956 38 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
143 Štvrtok Obec 913 05 Trenčín Trenčín Trenčianský
144 Timoradza Obec 956 52 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
145 Trebichava Obec 956 53 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
146 Trenčianska Teplá Obec 914 01 Trenčín Trenčín Trenčianský
147 Trenčianska Turná Obec 913 21 Trenčín Trenčín Trenčianský
148 Trenčianske Bohuslavice Obec 913 06 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
149 Trenčianske Jastrabie Obec 913 22 Trenčín Trenčín Trenčianský
150 Trenčianske Mitice Obec 913 22 Trenčín Trenčín Trenčianský
151 Trenčianske Stankovce Obec 913 11 Trenčín Trenčín Trenčianský
152 Trenčianske Teplice Mesto 914 51 Trenčín Trenčín Trenčianský
153 Trenčín Mesto 911 64 Trenčín Trenčín Trenčianský
154 Tuchyňa Obec 018 55 Trenčín Ilava Trenčianský
155 Uhrovec Obec 956 41 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
156 Uhrovské Podhradie Obec 956 42 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
157 Vaďovce Obec 916 13 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
158 Veľká Hradná Obec 913 24 Trenčín Trenčín Trenčianský
159 Veľké Bierovce Obec 913 11 Trenčín Trenčín Trenčianský
160 Veľké Držkovce Obec 956 54 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
161 Veľké Hoste Obec 956 40 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
162 Veľké Chlievany Obec 956 55 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
163 Visolaje Obec 018 61 Trenčín Púchov Trenčianský
164 Višňové Obec 916 15 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
165 Vršatské Podhradie Obec 018 52 Trenčín Ilava Trenčianský
166 Vydrná Obec 020 53 Trenčín Púchov Trenčianský
167 Vysočany Obec 956 35 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
168 Zamarovce Obec 911 05 Trenčín Trenčín Trenčianský
169 Záriečie Obec 020 52 Trenčín Púchov Trenčianský
170 Zemianske Podhradie Obec 913 07 Trenčín Nové Mesto nad Váhom Trenčianský
171 Zlatníky Obec 956 37 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský
172 Zliechov Obec 018 32 Trenčín Ilava Trenčianský
173 Zubák Obec 020 64 Trenčín Púchov Trenčianský
174 Žitná - Radiša Obec 956 41 Trenčín Bánovce nad Bebravou Trenčianský