Navigácia

Obsah

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. bolo zaregistrované 1.2.2006 Krajským úradom v Trnave.

Nezisková organizácia poskytuje vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry formou školení, seminárov, kurzov a iných aktivít a poskytovanie služieb a výkonu činností spojených s prípravou a realizáciou projektov pre získanie grantov a iných finančných prostriedkov na podporu regionálneho rozvoja.

Orgány Regionálneho vzdelávacieho centra Senica n.o.:

Správna rada:
Ing. Ľubomír Urban
Ing. Mária Výletová
Eva Jozefková
Revízor:

Mgr. Ivana Kráľová

Riaditeľ RVC: 

Ing. Martin Urban

 

Kontakt

Adresa: M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica
Tel.: + 421 917 527 484; + 421 905 809 236
Fax: +421 34 651 15 37, 34 651 58 40

 

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0092 1959 8001