Navigácia

Obsah

Adresa

Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 
M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica

 

Spojenie

Tel.: +421 917 527 484; +421 905 809 236
Fax: +421 34 651 15 37, 651 58 40

 

Riaditeľ

Ing. Martin Urban

Informácie

IČO: 37 986 635
DIČ: 2022129736
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: SK53 5600 0000 0092 1959 8001