Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Adresa

Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre
Fraňa Mojtu 18
949 01  Nitra

 

Spojenie

tel.:/fax: +421 37 74 180 97

 

Riaditeľka RVC: 

Ing. Monika Bokorová

 

Bankové spojenie: 

Prima banka Slovensko, a.s

IBAN: SK03 5600 0000 0008 0507 2001

Riaditeľka ZO - RVC

Ing. Monika BOKOROVÁ
mobil: +421908800363

 

Manažér pre vzdelávanie

Ing. Ivan Koprda
mobil: +421903484542