Navigácia

Obsah

Základné informácie ZORVC MARTIN

 

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN vzniklo na podnet obcí a miest v roku 1993 (registrácia na OÚ Martin 25. 2. 1994) ako záujmové združenie miest a obcí za účelom vzdelávania. Ponúka členský princíp pre všetkých, ktorí sa chcú pripojiť a využívať poskytované služby. Organizuje podujatia zamerané na pomoc a podporu pri realizácií nových legislatívnych zmien v praxi, ale aj na riešenie každodenných problémov miest, obcí a škôl. Neustále rozširuje svoju ponuku a za prijateľné ceny sa snaží reagovať na požiadavky a pripomienky svojich klientov. Členská základňa RVC pracuje na členskom princípe. Svoju činnosť vyvíja v Žilinskom kraji regióny Horné Považie, Kysuce, Liptovský Mikuláš, Rajec, Orava, Dolný Liptov, Turiec a v okrese Považská Bystrica. Spolu oslovuje 525 miest a obcí. Členom RVC sa obec a škola stáva zaplatením členského na príslušný rok.

Kontakt

ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Tel: 043/41 329 58, 43 036 10 
www.rvcmartin.sk
rvc@rvcmartin.sk

Riaditeľ RVC: 
PhDr. Dušan Gallo
gallo@rvcmartin.sk
tel:043/4132958 
 

Výška členského príspevku

Výšku členského schválila Konferencia RVC 22. februára 2007 nasledovne:

Pre mestá a obce 
Obce s počtom obyvateľov Výška členského príspevku na jedného obyvateľa Jednorazový vklad za obec
0 – 3 000 0,07 € 66,40 €
3 001 – 5 000 0,05 € 99,60 €
5 001 – 10 000 0,03 € 99,60 €
10 001 – 20 000 0,02 € 99,60 €
nad 20 000 0,02 € bez vkladu


Výška členského príspevku pre všetky školy je: 
Výška príspevku na žiaka Jednorazový vklad
0,03 € 66,40 €


Pre iné organizácie zriadené obcami, mestami a VÚC je

99,60 € 

Pri členoch RVC Martin nevyberáme na jednodňových informačných seminároch vložné a nerozlišujeme, či sa podujatia zúčastňuje jeden alebo viac účastníkov, pri jednodňových odborno-konzultačných a viacdňových seminároch uplatňujeme zľavu.
Výška vložného na jednodňové podujatia pre nečlenov RVC Martin je od 35,00 € na účastníka podľa náročnosti a atraktívnosti podujatia.
 

Rada RVC Martin:

1. Ing. Janka Stupňanová, predsedníčka - starostka obce Konská
2. Ing. Marian Sliviak, podpredseda – starosta obce Lietavská Lúčka
3. Ing. Peter Dávidík - starosta obce Ľubochňa
4. Peter Očka - starosta obce Turčianska Štiavnička
5. Miroslava Ondreášová - starostka obce Dolný Vadičov
6. PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková - primátorka mesta Trstená
 
Kontrolná komisia:
1. PaedDr. Juraj Hlavatý - starosta Obce Zborov nad Bystricou
2. Zdenka Maršalová - starostka Obce Bystrička
3. Ján Matejička - starosta Obce Veľká Čierna

Akreditované kurzy:

 

Realizované projekty:

Strategický prístup k rozvoju ľudských zdrojov v miestnej samospráve Žilinského kraja -

projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

http://www.rvcmartin.sk/?s=projekt_1

 

„APVS – Akadémia přeshraničního vzdělávaní zaměstnanců samosprávy“ -

 tento projekt sa realizuje v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Tento program je spolufinancovaný z prostriedkov ERDF.

http://www.rvcmartin.sk/?s=projekt_2

Viac informácií nájdete na www.rvcmartin.sk