Navigácia

Obsah

Adresa:

Regionálne vzdelávacie centrum MARTIN
Námestie S. H. Vajanského 1
036 01  Martin

 

Spojenie:

tel.: +421 43  41 329 58, 43 036 14, 43 036 10

 

Riaditeľ RVC:

PhDr. Dušan Gallo

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Martin
IBAN:  SK92 5600 0000 0002 0164 3002