Navigácia

Obsah

Orgánmi AVS v zmysle platných Stanov, Čl. 7 sú:

a) valné zhromaždenie;

b) rada;

c) predseda a podpredseda;

d) kontrolná komisia.

 

Voľby do orgánov AVS sa uskutočnili na XIX. Valnom zhromaždení, dňa 12.06.2020 v Bystričke

 

Predseda

 

Mgr. Andrea BRIESTENSKÁ
vedúca kancelárie ZMO, región JE Jas. Bohunice a RVC Trnava

 

Podpredseda

Ing. Janka STUPŇANOVÁ  
predsedníčka Rady RVC Martin, starostka obce Konská

zvolená za podpredsedu uznesením Rady AVS č.2 dňa 5.5.2021

Členovia RADY

 

Ing. Monika BOKOROVÁ
riaditeľka ZO-RVC Nitra 

 

Mgr. Jaroslava PUPIŠOVÁ
riaditeľka kancelárie RZMaOSP - RVC Trenčín

 

 

Kontrolná komisia

 

Ing. Ivan KOPRDA, predseda
manažér vzdelávania RVC Nitra

 

Mgr. Petra KARDOŠOVÁ
vedúca kancelárie Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - RVC Rovinka

 

Mgr. Monika TOMKOVÁ
manažér vzdelávania RVC Martin