Navigácia

Obsah

Orgány AVS

Orgánmi AVS v zmysle platných Stanov, Čl. 7 sú:

a) valné zhromaždenie;

b) rada;

c) predseda a podpredseda;

d) kontrolná komisia.

 

Posledné voľby sa uskutočnili na XVII. Valnom zhromaždení v Bystričke, 30.04.2018

 

Predseda

 

Mgr. Andrea BRIESTENSKÁ
vedúca kancelárie ZMO, región JE Jas. Bohunice a RVC Trnava

 

Podpredseda

 

Mgr. Juraj ŠVARC
člen AVS FO - Nitra

 

Členovia RADY

 

Mgr. Jaroslava PUPIŠOVÁ
riaditeľka kancelárie RZMaOSP - RVC Trenčín

 

Ing. Otakar SNEŽENKA
zástupca RVC Nitra, Žabokreky nad Nitrou

 

Ing. Janka STUPŇANOVÁ
členka Rady RVC Martin, starostka obce Konská


 

Kontrolná komisia

 

Ing. Ivan KOPRDA, predseda
manažér vzdelávania RVC Nitra

 

Mgr. Petra KARDOŠOVÁ
vedúca kancelárie Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - RVC Rovinka

 

Mgr. Monika TOMKOVÁ
manažér vzdelávania RVC Martin