Navigácia

Obsah

Adresa:

Asociácia vzdelávania samosprávy
Námestie S. H. Vajanského 1
036 01 MARTIN

Predseda AVS:

Mgr. Andrea Briestenská
tel.: +421 905 399 636
 

Podpredseda AVS:

Ing. Janka Stupňanová

E-mailové spojenie:

e-mail:  
avs@avs-rvc.sk 

Bankové spojenie:

IČO: 37902938
DIČ: 2021744340
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Martin
IBAN:  SK46 5600 0000 0011 1354 5001 

Kancelária AVS:

tel.:+ 421 905 399 636
mail: avs@avs-rvc.sk