Navigácia

Obsah

Členmi AVS je 7 Regionálnych vzdelávacích centier, ktoré rovnomerne pokrývajú územie Slovenska:
 

RVC Nitra

Ing. Monika Bokorová
Fraňa Mojtu 18,  949 01 Nitra
Telefón/fax: +421 37 741 80 97
Mb: +421 908 800 363
e-mail: rvcnitra@rvcnitra.sk, poradenstvo@rvcnitra.sk 
web: www.rvcnitra.sk

 

RVC Martin

PhDr. Dušan Gallo
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Telefón: +421 43 413 29 58; 43 430 36 10
E-mail: rvc@rvcmartin.sk
web: www.rvcmartin.sk

 

RVC Rovinka

Mgr. Petra Kardošová
Majerská 325, 900 41 Rovinka

Adresa kancelárie:
Seberíniho 1, 821 03  Bratislava
Telefón +421 2 45 985 046
Mb. +421 902 388 227
E-mail: rvc.rovinka@gmail.com
web: www.rz-podunajsko.sk

 

RVC Senica

Ing. Martin Urban
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Mb:  +421 917  527 484; +421 905 809 236
Fax: +421 34 651 15 37
Email: kralova@rvcsenica.sk , vrbova@rvcsenica.sk  
web: www.rvc-senica.sk

 

RVC Trenčín

Mgr. Jaroslava Pupišová
K dolnej stanici 7282/20 A
911 01 Trenčín
Mb: +421 905 680 840
E-mail: rvc.trencin@gmail.com
www.avs-rvc.sk


 

RVC Trnava

Mgr. Andrea Briestenská
Ulica Paulínska 513/20
917 01 Trnava
Mb: +421 905 399 636
E-mail: zmo@zmo.sk
web: www.zmo.sk, www.avs-rvc.sk