Navigácia

Obsah

Asociácia vzdelávania samosprávy

Koordinovaný systém vzdelávania samosprávy na Slovensku

AVS je právnickou osobou v súlade zo zákonom č.83/1990 Zb. z. o združovaní občanov ako dobrovoľné a nezávislé združenie fyzických a právnických osôb so spoločnými záujmami v oblasti vzdelávania zástupcov územných samospráv. Ustanovujúce zhromaždenie sa konalo  6.júna 2003  v Trenčíne.

Členmi ako právnické osoby sú Regionálne vzdelávacie centrá, ktoré rovnomerne pokrývajú územie Slovenska:

mapa

10.04.2018

Nové publikácie

Novinky v záložke PUBLIKÁCIE: Reklamné stavby - H. Spišiaková (10,50 eur); Nakladanie s majetkom obce - J. Tekeli (10,40 eur) a ďalšie

Detail

31.01.2018

Pripravujeme vydanie:

MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III. (október 2018), ktorá je určená novozvoleným starostom, primátorom, poslancom OcZ/MsZ.

Detail

06.11.2017

GDPR akadémia

Môžete si objednať video školenie na aktuálnu tému, ktorá sa týka všetkých obcí, miest aj nimi zriadených ROPO. Bližšie info v časti Publikácie aj s elektronickou objednávkou.

Detail

Fotogaléria

31.01.2018

Pracovná porada AVS - zima 2018

Pracovná porada AVS - zima 2018

Detail

31.01.2018

Pracovné stretnutie AVS

Pracovné stretnutie AVS

Detail