Navigácia

Obsah

Členovia

Vzdelávacie služby ZO - RVC Nitra poskytované na rok 2018 pre Inštitúcie a Školy

P.č. Mesto Inštitúcia PSČ RVC Okres Kraj
1 Bratislava, DATALAN, a.s. 821 04 Nitra Bratislava Bratislavský
2 Dolný Ohaj,  Dom seniorov 941 43 Nitra Nové Zámky Nitriansky
3 Galanta,  Technické služby mesta Galanta 924 01 Nitra Galanta Trnavský
4 Horné Obdokovce „V KAŠTIELI‟ ZSS Horné Obdokovce 956 08 Nitra Topoľčany Nitriansky
5 Krškany  ,,DOMUM,, Zariadenie sociálnych služieb 934 01 Nitra Levice Nitriansky
6 Levice  Tekovská knižnica v Leviciach 934 68 Nitra Levice Nitriansky
7 Nitra  Centrum voľného času 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
8 Nitra  Divadlo Andreja Bagara v Nitre 950 53 Nitra Nitra Nitriansky
9 Nitra  Krajská knižnica Karola Kmeťa 950 51 Nitra Nitra Nitriansky
10 Nitra Krajské osvetové stredisko 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
11 Nitra  Nitrianska galéria 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
12 Nitra  Najvyšší kontrolný úrad SR 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
13 Nitra  Ponitrianske múzeum v Nitre 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
14 Nitra Remek s.r.o. 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
15 Nitra  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
16 Nitra Správa zariadení sociálnych služieb 949 11 Nitra Nitra Nitriansky
17 Nitra  Ústav na výkon trestu odňatia slobody 950 61 Nitra Nitra Nitriansky
18 Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra 950 50 Nitra Nitra Nitriansky
19 Nové Zámky  Mestská polícia Nové Zámky 940 52 Nitra Nové Zámky Nitriansky
20 Nové Zámky  NOVOVITAL 940 34 Nitra Nové Zámky Nitriansky
21 Nové Zámky Hotel Korzo Nové Zámky a.s. 940 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
22 Nové Zámky Regionálne osvetové stredisko 940 02 Nitra Nové Zámky Nitriansky
23 Prievidza Hornonitrianske múzeum 971 01 Nitra Prievidza Trenčiansky
24 Šaľa Organizácia sociálnej starostlivosi mesta Šaľa 927 01 Nitra Šaľa Nitriansky
25 Šaľa Domov dôchodcov Šaľa 927 01 Nitra Šaľa Nitriansky
26 Štúrovo Školská jedáleň 943 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
27 Tlmače Služby mesta Tlmače, p.o. 935 21 Nitra Levice Nitriansky
28 Topoľčany Mestské kultúrne stredisko 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
29 Zlaté Moravce Technické služby mesta Zlaté Moravce 953 01 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
30 Zvolen Seniorka n.o. 960 01 Nitra Zvolen Banskobystrický
             
P.č. Mesto Škola PSČ RVC Okres Kraj
1 Alekšince Základná škola 951 22 Nitra Nitra Nitriansky
2 Bátovce Základná škola 935 03 Nitra Levice Nitriansky
3 Beladice Základná škola 951 75 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
4 Bojná Základná škola 956 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
5 Bošany Základná škola 956 18 Nitra Partizánske Trenčiansky
6 Bošany Základná umelecká škola 956 18 Nitra Partizánske Trenčiansky
7 Brehy Základná škola s materskou školou 968 01 Nitra Žarnovica Banskobystrický
8 Bystričany Základná škola s materskou školou 972 45 Nitra Prievidza Trenčiansky
9 Cabaj - Čápor Základná škola Jána Domastu 951 17 Nitra Nitra Nitriansky
10 Cabaj - Čápor Základná škola 951 17 Nitra Nitra Nitriansky
11 Čaka Základná škola s materskou školou 935 68 Nitra Levice Nitriansky
12 Čereňany Základná škola s materskou školou 972 46 Nitra Prievidza Trenčiansky
13 Červený Hrádok Základná škola s materskou školou 951 82 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
14 Demandice Základná škola s materskou školou 935 85 Nitra Levice Nitriansky
15 Diviaky nad Nitricou Základná škola s materskou školou 972 25 Nitra Prievidza Trenčiansky
16 Dolné Vestenice Základná škola s materskou školou 972 23 Nitra Prievidza Trenčiansky
17 Dolný Ohaj Základná škola s materskou školou Juraja Holčeka  941 43 Nitra Nové Zámky Nitriansky
18 Dubník Základná škola s materskou školou 941 35 Nitra Nové Zámky Nitriansky
19 Dvory nad Žitavou Základná škola slovenská 941 31 Nitra Nové Zámky Nitriansky
20 Dvory nad Žitavou Základná škola s VJM Adolfa Majthényiho 941 31 Nitra Nové Zámky Nitriansky
21 Golianovo Základná škola s materskou školou 951 08 Nitra Nitra Nitriansky
22 Horná Ves Základná škola s materskou školou 972 48 Nitra Prievidza Trenčiansky
23 Horné Obdokovce Základná škola s materskou školou 956 08 Nitra Topoľčany Nitriansky
24 Hronský Beňadik Základná škola s materskou školou 966 53 Nitra Žarnovica Banskobystrický
25 Chynorany Základná škola V. Beniaka s materskou školou 956 33 Nitra Partizánske Trenčiansky
26 Imeľ Základná škola s materskou školou 946 52 Nitra Komárno Nitriansky
27 Ivanka pri Nitre Základná škola 951 12 Nitra Nitra Nitriansky
28 Jacovce Základná škola s materskou školou 956 21 Nitra Topoľčany Nitriansky
29 Jasová Základná škola s materskou školou 941 34 Nitra Nové Zámky Nitriansky
30 Jedľové Kostoľany Základná škola 951 96 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
31 Jelenec Základná škola 951 73 Nitra Nitra Nitriansky
32 Jur nad Hronom Základná škola s materskou školou Jur nad Hronom 935 57 Nitra Levice Nitriansky
33 Kalná nad Hronom Základná škola 935 32 Nitra Levice Nitriansky
34 Kamenec pod Vtáčnikom Základná škola 972 44 Nitra Prievidza Trenčiansky
35 Kanianka Základná škola 972 17 Nitra Prievidza Trenčiansky
36 Klasov Základná škola 951 53 Nitra Nitra Nitriansky
37 Kolta Základná škola 941 33 Nitra Nové Zámky Nitriansky
38 Klátová Nová Ves Základná škola 958 44 Nitra Partizánske Trenčiansky
39 Kozárovce Základná škola s materskou školou 935 22 Nitra Levice Nitriansky
40 Lehota pod Vtáčnikom Základná škola 951 36 Nitra Prievidza Trenčiansky
41 Lehota Základná škola 972 42 Nitra Nitra Nitriansky
42 Levice Základná škola Andreja Kmeťa 934 01 Nitra Levice Nitriansky
43 Levice Základná škola 934 01 Nitra Levice Nitriansky
44 Levice Základná škola 934 05 Nitra Levice Nitriansky
45 Levice Základná škola 934 05 Nitra Levice Nitriansky
46 Levice II. základná škola 934 01 Nitra Levice Nitriansky
47 Levice Základná škola 934 01 Nitra Levice Nitriansky
48 Levice ZŠ s VJM Gyulu Juhásza - Juhász Gyula Alapiskola 934 01 Nitra Levice Nitriansky
49 Levice Základná umelecká škola 934 01 Nitra Levice Nitriansky
50 Liešťany Základná škola s materskou školou 972 27 Nitra Prievidza Trenčiansky
51 Ludanice Základná škola 956 11 Nitra Topoľčany Nitriansky
52 Malá Lehota Základná škola s materskou školou 966 42 Nitra Žarnovica Banskobystrický
53 Mojmírovce Základná škola 951 15 Nitra Nitra Nitriansky
54 Mojmírovce Základná umelecká škola 951 15 Nitra Nitra Nitriansky
55 Mužla Základná škola Jánosa Endrödyho s VJM 943 52 Nitra Nové Zámky Nitriansky
56 Nesvady Základná škola 946 51 Nitra Komárno Nitriansky
57 Nitra Základná škola kniežaťa Pribinu 949 11 Nitra Nitra Nitriansky
58 Nitra Základná škola kráľa Svätopluka, ul. Drážovská 6 949 11 Nitra Nitra Nitriansky
59 Nitra Základná škola s MŠ, ul. Novozámocká 129 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
60 Nitra  Centrum voľného času, ZŠ sv. Marka, ul. Petzwalova 1 950 14 Nitra Nitra Nitriansky
61 Nitra Základná škola Kráľa Svätopluka,  ul. Beethovenova 1 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
62 Nitra Základná škola kniežaťa Pribinu, ul. Benkova 34 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
63 Nitra Základná škola ul. Cabajská 2 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
64 Nitra Základná škola  ul. Fatranká 14 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
65 Nitra Základná škola, ul. Krčméryho 2 949 11 Nitra Nitra Nitriansky
66 Nitra Základná škola, ul. Na Hôrke 30 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
67 Nitra Základná škola s materskou školou, ul. Nábrežie Mládeže 5 949 05 Nitra Nitra Nitriansky
68 Nitra Základná škola sv. Marka, ul. Škultétyho 1 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
69 Nitra Základná škola, ul. Topoľova 8 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
70 Nitra Základná škola, ul. Tulipánova 1 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
71 Nitrianske Hrnčiarovce Základná škola 949 01 Nitra Nitra Nitriansky
72 Nitrianske Rudno Základná škola, MŠ 951 01 Nitra Prievidza Trenčiansky
73 Nitrianske Rudno Základná škola 972 26 Nitra Prievidza Trenčiansky
74 Nitrianske Sučany Materská škola , ZŠ s MŠ Fraňa Madvu 972 26 Nitra Prievidza Trenčiansky
75 Nitrica Základná škola s materskou Fraňa Madvu 972 21 Nitra Prievidza Trenčiansky
76 Nováky Základná škola 972 71 Nitra Prievidza Trenčiansky
77 Nováky Základná škola s materskou školou, ZUŠ 972 22 Nitra Prievidza Trenčiansky
78 Nové Sady Základná umelecká škola, ZŠ s MŠ 972 71 Nitra Nitra Nitriansky
79 Nové Zámky,  Základná škola s materskou školou,  Óvoda, ul. P. Blahu 23 951 24 Nitra Nové Zámky Nitriansky
80 Nové Zámky Základná škola , MŠ, ul. Ďorocká 4 940 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
81 Nové Zámky Základná škola, MŠ, ul. Nám. Gy. Széchényiho 3 940 56 Nitra Nové Zámky Nitriansky
82 Nové Zámky Materská škola, ZŠ Gábora Bethlena 940 72 Nitra Nové Zámky Nitriansky
83 Nové Zámky Materská škola - Óvoda, ZŠ Gergelya Czuczora s VJM 940 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
84 Nové Zámky Materská škola - Óvoda, ZŠ, ul. Devínska 12 940 69 Nitra Nové Zámky Nitriansky
85 Nové Zámky Materská škola, ZŠ, ul. Hradná 22 940 58 Nitra Nové Zámky Nitriansky
86 Nové Zámky Základná škola, ul. Nábrežná č. 95 940 57 Nitra Nové Zámky Nitriansky
87 Nové Zámky Základná umelecká škola,  ul. SNP 5 940 02 Nitra Nové Zámky Nitriansky
88 Obyce Základná škola Gergelya Czuczora s VJM 940 53 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
89 Oslany Základná škola 951 95 Nitra Prievidza Trenčiansky
90 Partizánske Základná škola,  Radovana Kaufmana, ul. Nádražná 972 47 Nitra Partizánske Trenčiansky
91 Partizánske Základná škola,  Rudolfa Jašíka 958 06 Nitra Partizánske Trenčiansky
92 Partizánske Základná škola Rudolfa Jašíka , ul. Veľká okružná 19 958 01 Nitra Partizánske Trenčiansky
93 Partizánske Základná škola Radovana Kaufmana, ul. Malinovského 31 958 01 Nitra Partizánske Trenčiansky
94 Partizánske Základná škola s materskou školou, ul. Športovcov 21, časť V. B. 958 01 Nitra Partizánske Trenčiansky
95 Partizánske Základná škola, ZUŠ, ul. Nám. SNP 32 958 04 Nitra Partizánske Trenčiansky
96 Plavé Vozokany Základná umelecká škola 958 01 Nitra Levice Nitriansky
97 Pohranice Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola 951 02 Nitra Nitra Nitriansky
98 Pukanec Základná škola 935 05 Nitra Levice Nitriansky
99 Radošina Základná škola s materskou školou 956 05 Nitra Topoľčany Nitriansky
100 Rišňovce Základná škola s materskou školou 951 21 Nitra Nitra Nitriansky
101 Skačany Základná škola s materskou školou 958 53 Nitra Partizánske Trenčiansky
102 Sládkovičovo Spojená škola 925 21 Nitra Galanta Trnavský
103 Sľažany Základná škola 951 71 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
104 Solčany Základná škola s materskou školou 956 17 Nitra Topoľčany Nitriansky
105 Svätoplukovo Základná škola s materskou školou 951 16 Nitra Nitra Nitriansky
106 Svätý Peter Základná škola s materskou školou 946 57 Nitra Komárno Nitriansky
107 Svätý Peter Základná škola s materskou školou J. Kossányiho s VJM - Kossányi József Alapiskola és Óvoda 946 57 Nitra Komárno Nitriansky
108 Šahy Základná škola s VJM L. Pongrácza, Janka Kráľa 936 01 Nitra Levice Nitriansky
109 Šahy Základná škola Janka Kráľa, Lajosa Pongracza s VJM 936 01 Nitra Levice Nitriansky
110 Šaľa Základná škola Jozefa Cígera Hronského, MŠ, ul. J. Hollého 40 927 00 Nitra Šaľa Nitriansky
111 Šaľa Základná škola Jána Hollého, Spojená škola, ul. Krátka 11 927 05 Nitra Šaľa Nitriansky
112 Šaľa Základná škola Jozefa Murgaša, ZŠ Jána Hollého 972 01 Nitra Šaľa Nitriansky
113 Šaľa Spojená škola, ZŠ Jozefa Cígera Hronského, ul. Krátka 2 927 01 Nitra Šaľa Nitriansky
114 Šaľa Základná škola Ľudovíta Štúra, ZŠ Ľudovíta Štúra, ul. Pionierska 4 927 01 Nitra Šaľa Nitriansky
115 Šaľa Materská škola, ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, ul. Horná 22 927 05 Nitra Šaľa Nitriansky
116 Šalgovce Základná škola s materskou školou 956 06 Nitra Topoľčany Nitriansky
117 Šarovce Základná ško s materskou školou - Alapiskola és Óvoda 935 52 Nitra Levice Nitriansky
118 Štúrovo Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola, ZŠ E. Adyho s VJM, ul. Adyho 9 943 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
119 Štúrovo Základná škola E. Adyho s VJM, ZŠ, ul. Adyho 6 943 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
120 Šurany Základná škola, ZŠ, ul. SNP 5 942 01 Nitra Nové Zámky Nitriansky
121 Tekovská Breznica Základná škola s materskou školou 966 52 Nitra Žarnovica Banskobystrický
122 Tekovské Nemce Základná škola s materskou školou 966 54 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
123 Tesárske Mlyňany Základná škola Štefana Moysesa 951 76 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
124 Tešedíkovo Základná škola 925 82 Nitra Šaľa Nitriansky
125 Tešedíkovo Základná škola s VJM, ZŠ s VJM - Alapiskola  925 82 Nitra Šaľa Nitriansky
126 Tlmače Materská škola, MŠ, ul. Nám. odborárov 9 935 21 Nitra Levice Nitriansky
127 Tlmače Základná škola, Stredná odborná škola technická 935 21 Nitra Levice Nitriansky
128 Tlmače Stredná odborná škola technická, ZŠ, ul. Školská 9 935 28 Nitra Levice Nitriansky
129 Tomášikovo Základná škola s VJM s MŠ s výchovným jazykom maďarským 925 04 Nitra Galanta Trnavský
130 Topoľčany Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
131 Topoľčany Základná škola s materskou školou, ZŠ s MŠ, ul. Gogoľova 7 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
132 Topoľčany Základná škola, ZŠ, ul. J. Hollého 3 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
133 Topoľčany Základná škola, ZŠ, ul. Škultétyho 11 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
134 Topoľčany Základná škola, ZŠ, ul. Tríbečská 22 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
135 Topoľčany Základná umelecká škola Ladislava Mokrého 955 01 Nitra Topoľčany Nitriansky
136 Topoľčianky Základná škola, ZŠ, ul. Litoměřická 32 951 93 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
137 Trnovec nad Váhom Základná škola s materskou školou 925 71 Nitra Šaľa Nitriansky
138 Urmince Základná škola s materskou školou 956 02 Nitra Topoľčany Nitriansky
139 Valaská Belá Základná škola s MŠ 972 28 Nitra Prievidza Trenčiansky
140 Veľká Lehota Základná škola s materskou školou 966 41 Nitra Žarnovica Banskobystrický
141 Veľké Lovce Základná škola s materskou školou 941 42 Nitra Nové Zámky Nitriansky
142 Veľké Ripňany Základná škola s materskou školou 956 07 Nitra Topoľčany Nitriansky
143 Veľké Uherce Základná škola 958 41 Nitra Partizánske Trenčiansky
144 Veľký Ďur, ZŠ Základná škola Veľký Ďur 935 34 Nitra Levice Nitriansky
145 Veľký Kýr Základná škola s MŠ, s VJS a s VJM,  941 07 Nitra Nové Zámky Nitriansky
146 Vinodol Základná škola 951 06 Nitra Nitra Nitriansky
147 Vlčany Základná škola slovenská s materskou školou 925 84 Nitra Šaľa Nitriansky
148 Vlčany Základná škola s materskou školou s VJM 925 84 Nitra Šaľa Nitriansky
149 Vráble Základná škola, ZŠ s MŠ Viliama Záborského 952 01 Nitra Nitra Nitriansky
150 Vráble Základná škola, ZŠ s MŠ, ul. Lúky 1226 952 01 Nitra Nitra Nitriansky
151 Vráble Základná škola sv. Vojtecha, ZŠ sv. Vojtecha 952 01 Nitra Nitra Nitriansky
152 Vráble Základná škola s materskou školou Viliama Záborského, ZŠ, ul. Levická 903 952 01 Nitra Nitra Nitriansky
153 Vráble Základná umelecká škola Imricha Godina 952 01 Nitra Nitra Nitriansky
154 Výčapy - Opatovce Materská škola 951 44 Nitra Nitra Nitriansky
155 Výčapy - Opatovce Základná škola 951 44 Nitra Nitra Nitriansky
156 Zbehy Základná škola 951 42 Nitra Nitra Nitriansky
157 Zemianske Kostoľany Základná škola, ZŠ, ul. Levická 903 972 43 Nitra Prievidza Trenčiansky
158 Zlaté Moravce Gymnázium J. Kráľa 953 42 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
159 Zlaté Moravce Obchodná akadémia, Stredná odborná škola polytechnická 953 01 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
160 Zlaté Moravce Základná škola, ZŠ sv. Don Bosca 953 01 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
161 Zlaté Moravce Základná škola, ZŠ, ul. Mojmírova 2 953 01 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
162 Zlaté Moravce Základná škola sv. Don Bosca, ZŠ, ul. Pribinova1 953 01 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
163 Zlaté Moravce Základná umelecká škola, ZŠ, ul. Robotnícka 25 953 01 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
164 Zlaté Moravce Stredná odborná škola polytechnická, ZUŠ 953 30 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky
165 Žabokreky nad Nitrou Základná škola s materskou školou 958 52 Nitra Partizánske Trenčiansky
166 Želiezovce Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 937 01 Nitra Levice Nitriansky
167 Želiezovce Základná škola s VJM - Alapiskola, ZŠ s VJM, ul. Komemenského 1 937 01 Nitra Levice Nitriansky
168 Želiezovce Základná škola, ZŠ, ul. Mierová 67 937 01 Nitra Levice Nitriansky
169 Žemberovce Základná škola s materskou školou 935 02 Nitra Levice Nitriansky
170 Žitavany Základná škola J. V. Šimka 951 97 Nitra Zlaté Moravce Nitriansky