Navigácia

Obsah

Kontakty

 

Adresa:

Regionálne vzdelávacie centrum
Hlavná 68
040 01  Košice

 

Spojenie:

tel./fax: +541 55 684 11 61
mobil:   +421 905 883 099

 

Informácie:             

IČO: 31268650
DIČ: 2021412756
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1274035053/0200
IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
 

Riaditeľka RVC Košice:

Ing. Ľubomíra Borošová

Štatutár RVC : 

Ing. Ján Kokarda, predseda rady RVC Košice