Navigácia

Obsah

 

Zoznam členov RVC Košice v roku 2018:

 

Č.

Inštitúcia

Obec

Okres

1

Obec

Bačkovík

Košice - okolie

2

Obec

Baška

Košice - okolie

3

Obec

Belža

Košice - okolie

4

Obec

Beniakovce

Košice - okolie

5

Obec

Betliar

Rožňava

6

Bidovce

Košice - okolie

7

Zš s VJM

Biel

Trebišov

8

Obec

Blažice

Košice - okolie

9

Obec

Bočiar

Košice - okolie

10

Obec

Bohdanovce

Košice - okolie

11

ZŠ s MŠ

Bohdanovce

Košice - okolie

12

Obec

Boľ

Trebišov

13

ZŠ s MŠ s VJM

Boľ

Trebišov

14

Obec

Boliarov

Košice - okolie

15

Obec

Borša

Trebišov

16

ZŠ s MŠ

Borša

Trebišov

17

Obec

Bretka

Rožňava

18

Obec

Brezina

Trebišov

19

Obec

Budimír

Košice - okolie

20

ZŠ s MŠ

Budimír

Košice - okolie

21

Budkovce

Michalovce

22

Obec

Bukovec

Košice - okolie

23

Obec

Bunetice

Košice - okolie

24

ZŠ s VJM - Alapiskola

Buzica

Košice - okolie

25

Obec

Bystrany

Spišská Nová Ves

26

ZŠ s MŠ

Čečejovce

Košice - okolie

27

Obec

Čeľovce

Trebišov

28

Obec

Čerhov

Trebišov

29

ZŠ s MŠ

Čerhov

Trebišov

30

Obec

Čierna

Trebišov

31

Obec

Čižatice

Košice - okolie

32

Obec

Dobrá

Trebišov

33

Obec

Drienovec

Košice - okolie

34

Obec

Drnava

Rožňava

35

Družstevná pri Hornáde

Košice - okolie

36

Obec

Geča

Košice - okolie

37

ZŠ - Grundschule

Gelnica

Gelnica

38

Obec

Gyňov

Košice - okolie

39

Obec

Haniska

Košice - okolie

40

Obec

Henclová

Gelnica

41

Obec

Herľany

Košice - okolie

42

Obec

Hincovce

Spišská Nová Ves

43

Obec

Hrašovík

Košice - okolie

44

Obec

Hrčeľ

Trebišov

45

ZŠ s MŠ Hrčeľ

Hrčeľ

Trebišov

46

Obec

Hýľov

Košice - okolie

47

Obec

Jablonov nad Turňou

Rožňava

48

ZŠ s MŠ

Jablonov nad Turňou

Rožňava

49

Obec

Jaklovce

Košice - okolie

50

Obec

Kalša

Košice - okolie

51

Obec

Kazimír

Trebišov

52

Obec

Kecerovce

Košice - okolie

53

Kecerovce

Košice - okolie

54

Obec

Kecerovský Lipovec

Košice - okolie

55

SZŠ Kechnec

Kechnec

Košice - okolie

56

Obec

Klin nad Bodrogom

Trebišov

57

Kluknava

Gelnica

58

Obec

Kojšov

Gelnica

59

Obec

Kokšov - Bakša

Košice - okolie

60

DOMKO - DSS, Park mládeže 3

Košice

Košice

61

Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM

Košice

Košice

62

K13-Košické kultúrne centrá

Košice

Košice

63

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda

Košice

Košice

64

Knižnica pre mládež mesta Košice

Košice

Košice

65

MŠ Budapeštianska 1

Košice

Košice

66

MŠ Galakticka

Košice

Košice

67

MŠ Havanská 26

Košice

Košice

68

MŠ Juhoslovanská4

Košice

Košice

69

MŠ Park Angelinum

Košice

Košice

70

MŠ Smetanová 11

Košice

Košice

71

MŠ Zuzkin Park 2

Košice

Košice

72

NKU, exp. Košice

Košice

Košice

73

Psychosociálne centrum

Košice

Košice

74

SMŠ Vilôčka

Košice

Košice I.

75

SOŠ automobilová

Košice

Košice

76

SOŠ Gemerská 1

Košice

Košice

77

SOŠ Ostrovského 1

Košice

Košice

78

SOŠ Učňovská 5

Košice

Košice

79

SOŠ veterinárna KE - Barca

Košice

Košice

80

Stredisko služieb škole

Košice

Košice

81

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Košice

Košice

82

Školský Internát A.Garbana

Košice

Košice

83

ŠMŠ Ľudová 15

Košice

Košice

84

Špeciálna ZŠ, Rovníková 11

Košice

Košice

85

ŠÚV Jakobyho 15

Košice

Košice

86

ZOO

Košice

Košice

87

ZŠ Bukovecká 17

Košice

Košice

88

ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22

Košice

Košice

89

ZŠ Park Angelinum

Košice

Košice

90

ZŠ s MŠ Želiarská 4

Košice

Košice

91

ZUŠ Jantárova 6

Košice

Košice

92

Mestská časť

Košice - Barca

Košice

93

Mestská časť

Košice - Kavečany

Košice

94

MŠ Žiacka 18

Košice - Krásna

Košice

95

Mestská časť

Košice - Lorinčík

Košice

96

Mestská časť

Košice - Poľov

Košice

97

Mestská časť

Košice - Vyšné Opátske

Košice

98

Obec

Košická Belá

Košice - okolie

99

Obec

Košická Polianka

Košice - okolie

100

Obec

Košické Olšany

Košice - okolie

101

Obec

Košický Klečenov

Košice - okolie

102

ZŠ Ľ. Kossutha 56

Kráľovský Chlmec

Trebišov

103

ZŠ s VJM - Alapiskola

Kráľovský Chlmec

Trebišov

104

Gymnázium Lorenczova 46

Krompachy

Spišská Nová Ves

105

ZŠ Zemanská

Krompachy

Spišská Nová Ves

106

Obec

Kysak

Košice - okolie

107

Kysak

Košice - okolie

108

Obec

Lipovník

Rožňava

109

Obec

Lúčka

Rožňava

110

Obec

Malá Ida

Košice - okolie

111

Malá Ida

Košice - okolie

112

Obec

Margecany

Gelnica

113

ZŠ s MŠ

Margecany

Gelnica

114

Medzev

Košice - okolie

115

ZŠ Grundschule

Medzev

Košice - okolie

116

ZUŠ

Medzev

Košice - okolie

117

Michaľany

Trebišov

118

Cirkevná základná škola sv Michala

Michalovce

Michalovce

119

SOŠ Sv. Cyrila a Metoda

Michalovce

Michalovce

120

Obec

Milhosť

Košice - okolie

121

Mníšek nad Hnilcom

Gelnica

122

Obec

Mokrance

Košice - okolie

123

ZŠ ČSA 15

Moldava nad Bodvou

Košice - okolie

124

Obec

Mudrovce

Košice - okolie

125

Obec

Nálepkovo

Gelnica

126

ZŠ s MŠ

Nálepkovo

Gelnica

127

Obec

Nižná Hutka

Košice - okolie

128

Obec

Nižná Kamenica

Košice - okolie

129

Obec

Nižná Myšľa

Košice - okolie

130

Obec

Nižný Čaj

Košice - okolie

131

Obec

Nižný Klátov

Košice - okolie

132

Obec

Nižný Lanec

Košice - okolie

133

Obec

Nižný Žipov

Trebišov

134

Obec

Nová Polhora

Košice - okolie

135

Obec

Nováčany

Košice - okolie

136

Obec

Novosad

Trebišov

137

ZŠ s MŠ

Novosad

Trebišov

138

Obec

Nový Salaš

Košice - okolie

139

Obec

Obišovce

Košice - okolie

140

Obec

Oľšavka

Spišská Nová Ves

141

Obec

Olšovany

Košice - okolie

142

Obec

Opiná

Košice

143

Obec

Pača

Rožňava

144

Obec

Paňovce

Košice - okolie

145

Obec

Peder

Košice - okolie

146

Obec

Ploské

Košice - okolie

147

Obec

Poproč

Košice - okolie

148

Idea-Dss

Prakovce

Gelnica

149

Obec

Prakovce

Gelnica

150

SOŠ Prakovce

Prakovce

Gelnica

151

SOŠ Szakozepiskola

Pribeník

Trebišov

152

Obec

Rad

Trebišov

153

Obec

Rákoš

Košice - okolie

154

Obec

Rankovce

Košice - okolie

155

Obec

Rešica

Košice - okolie

156

JASANIMA_DSS, Špitálska 7

Rožňava

Rožňava

157

SOŠ O a S, Rožňavská Baňa 211

Rožňava

Rožňava

158

SOŠT Hviezdoslavova 5

Rožňava

Rožnava

159

Obec

Rudník

Košice - okolie

160

Obec

Ruskov

Košice - okolie

161

Ruskov

Košice - okolie

162

Seňa

Košice - okolie

163

Obec

Silická Jablonica

Rožňava

164

Obec

Skároš

Košice - okolie

165

Obec

Slančík

Košice - okolie

166

Obec

Slanec

Košice - okolie

167

ZŠ s MŠ

Slanec

Košice - okolie

168

Obec

Slanská Huta

Košice - okolie

169

Obec

Slanské Nové Mesto

Košice - okolie

170

Obec

Slivník

Trebišov

171

Obec

Smolnícka Huta

Gelnica

172

Obec

Smolník

Gelnica

173

ZŠ s MŠ

Smolník

Gelnica

174

Obec

Sokoľany

Košice - okolie

175

Obec

Somotor

Trebišov

176

Somotor

Trebišov

177

Spojená škola J. Fabiniho 3

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves

178

Spišský Hrušov

Spišská Nová Ves

179

Obec

Stará Voda

Gelnica

180

Obec

Strážne

Trebišov

181

ZŠ s VJM - Alapiskola

Streda nad Bodrogom

Trebišov

182

Obec

Svätá Mária

Trebišov

183

Obec

Svinica

Košice - okolie

184

Obec

Svinice

Trebišov

185

Obec

Štós

Košice - okolie

186

Obec

Švedlár

Gelnica

187

Švedlár

Gelnica

188

Obec

Trebejov

Košice - okolie

189

Mesto

Trebišov

Trebišov

190

MŠ Komenského

Trebišov

Trebišov

191

Slovenský Červený kríž

Trebišov

Trebišov

192

Technické služby

Trebišov

Trebišov

193

ZŠ Ivana Krasku

Trebišov

Trebišov

194

ZŠ Komenského 8

Trebišov

Trebišov

195

ZŠ M.R Štefánika

Trebišov

Trebišov

196

ZŠ Pribinova 34

Trebišov

Trebišov

197

ZUŠ

Trebišov

Trebišov

198

Obec

Trstené pri Hornáde

Košice - okolie

199

Trstené pri Hornáde

Košice - okolie

200

Obec

Turňa nad Bodvou

Košice - okolie

201

Turňa nad Bodvou

Košice - okolie

202

ZŠ s VJM Alapiskola

Turňa nad Bodvou

Košice - okolie

203

Obec

Úhorná

Gelnica

204

Valaliky

Košice - okolie

205

Obec

Valaliky

Košice - okolie

206

Valaliky

Košice - okolie

207

Veľká Ida

Košice - okolie

208

Obec

Veľká Lodina

Košice - okolie

209

Obec

Veľká Tŕňa

Trebišov

210

Základná škola P.O.Hviezdoslava,

Veľké Kapušany

Michalovce

211

Obec

Veľké Ozorovce

Trebišov

212

Obec

Veľký Folkmár

Gelnica

213

Obec

Viničky

Trebišov

214

Obec

Vojka

Trebišov

215

Obec

Vojkovce

Spišská Nová Ves

216

Obec

Vtáčkovce

Košice - okolie

217

Obec

Vyšná Hutka

Košice - okolie

218

Obec

Vyšná Kamenica

Košice - okolie

219

Obec

Vyšná Myšľa

Košice - okolie

220

Obec

Vyšný Čaj

Košice - okolie

221

Obec

Vyšný Medzev

Košice - okolie

222

Obec

Zatín

Trebišov

223

ZŠ s MŠ s VJM

Zatín

Trebišov

224

Obec

Zemplín

Trebišov

225

Zemplínska Teplica

Trebišov

226

Obec

Zemplínsky Branč

Trebišov

227

Obec

Žakarovce

Gelnica

228

Obec

Ždaňa

Košice - okolie

229

Ždaňa

Košice - okolie