Navigácia

Obsah

Publikácie a študijné materiály

 

logo

Názov publikácie Autor Objednávka na stiahnutie
ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2018 Ing. Terézia Urbanová; Ing. Miriam Majorová, PhD. Stiahnuť
Rozvoj ľudských zdrojov v samospráve Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc. Stiahnuť
Imidž predstaviteľa samosprávy (Spoločenské a protokolárne náležitosti) Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc. Stiahnuť

 

Ostatné publikácie

Názov publikácie Autor Objednávka na stiahnutie
Reklamné stavby podľa stavebného zákona JUDr. Helena Spišiaková Stiahnuť
Nakladanie s majetkom obce

Doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Stiahnuť
Účtovné predpisy na rok 2018 Wolters Kluwer s.r.o. Stiahnuť

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Tatiana Valentová, Jana Žuľová, Marek Švec

Stiahnuť

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - komentár

Marek Domin Stiahnuť

GDPR AKADÉMIA

GDPR služby s.r.o. Stiahnuť
Rozpočet obce a vyššieho územného celku Ingrid Konečná Veverková  
Susedské spory v obci JUDr. Helena Spišiaková  
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanie JUDr. Tatiana Mičudová  
Pracovnoprávne vzťahy v školstve Jarmila Belešová  
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach Ingrid Konečná Veverková  
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve Ingrid Konečná Veverková  
Záverečný účet obce a vyššieho územného celku Ingrid Konečná Veverková  
Zákon o odpadoch - praktický komentár Pavol Takáč  
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie) Ingrid Konečná Veverková  
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentár JUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan Tomáš  
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia Anna Bohmerová, Mária Stanislavová  
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentár JUDr. Peter Strapáč  
Kompetenčné právo v samospráve. Konfliktné oblasti. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.  
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (2.aktualizované vydanie) Mária Stanislavová  
Slobodný prístup k informáciám v samospráve JUDr. Artúr Soldán  
Zákon o priestupkoch - komentár JUDr. Helena Spišiaková  
Ekonomika školy a školského zariadenia Ing. Ingrid Veverková  
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentár Ing. Ingrid Veverková  
Zákon o obecnom zriadení - komentár JUDr. Jozef Tekeli - JUDr. Marian Hoffmann, PhD.  
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer s.r.o.  
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi Wolters Kluwer s.r.o.  
Odborný dvojmesačník Verejné obstarávanie - právo a prax Wolters Kluwer s.r.o.