Navigácia

Obsah

Stretnutie AVS 01/2020

Pracovné stretnutie členských RVC v AVS 8. - 10.1.2020 v Starom Smokovci malo dve časti:
a) pracovná porada
b) vzdelávanie STRUKTUROGRAM 2