Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri

Publikácie

Edícia Vzdelávanie v samospráve
Názov publikácieAutorObjednávka na stiahnutie
Rozvoj ľudských zdrojov v samospráveProf. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.Stiahnuť
Imidž predstaviteľa samosprávy (Spoločenské a protokolárne náležitosti)Prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, PhD. DrSc.Stiahnuť
Príručka pre obecných a školských kronikárovMgr. Agáta KrupováStiahnuť

Ostatné publikácie

Názov publikácieAutorObjednávka na stiahnutie
Susedské spory v obciJUDr. Helena SpišiakováStiahnuť
Zákon o výkone práce vo verejnom záujme – komentár, 2., aktualizované vydanieJUDr. Tatiana Mičudová Stiahnuť
Pracovnoprávne vzťahy v školstveJarmila BelešováStiahnuť
Finančná kontrola v školách a školských zariadeniachIngrid Konečná VeverkováStiahnuť
Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráveIngrid Konečná VeverkováStiahnuť
Záverečný účet obce a vyššieho územného celkuIngrid Konečná VeverkováStiahnuť
Zákon o odpadoch - praktický komentárPavol TakáčStiahnuť
Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie)Ingrid Konečná VeverkováStiahnuť
Zákon o organizovaní verejných športových podujatí - komentárJUDr. Peter Strapáč, PhD. - JUDr. Štefan TomášStiahnuť
Koncepcia rozvoja školy a školského zariadeniaAnna Bohmerová, Mária StanislavováStiahnuť
Nové pravidlá odmeňovania v obci po 1.januári 2016JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Stiahnuť
Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - komentárJUDr. Peter StrapáčStiahnuť
Kompetenčné právo v samospráve. Konfliktné oblasti.JUDr. Jozef Tekeli, PhD.Stiahnuť
Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy (2.aktualizované vydanie)Mária StanislavováStiahnuť
Slobodný prístup k informáciám v samospráveJUDr. Artúr SoldánStiahnuť
Zákon o priestupkoch - komentárJUDr. Helena SpišiakováStiahnuť
Ekonomické minimum starostuIng. Ingrid Konečná VeverkováStiahnuť
Ekonomika školy a školského zariadeniaIng. Ingrid VeverkováStiahnuť
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - komentárIng. Ingrid VeverkováStiahnuť
Zákon o obecnom zriadení - komentárJUDr. Jozef Tekeli - JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Stiahnuť
odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxiWolters Kluwer s.r.o.
odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxiWolters Kluwer s.r.o.