Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Regionále vzdelávacie centrum PREŠOV
Námestie mieru 1
080 01  Prešov

 

Spojenie

tel./fax: 051 / 77 342 15
mobil: 0915 910 400

 

Informácie

IČO: 31954120
DIČ: 2021241937
č. účtu: SK49 0200 0000 0025 7892 2254

 

Riaditeľ RVC

Ing. Dušan VERČIMAK
riaditeľ RVC