Navigácia

Obsah

Na všetky semináre organizované RVC Nitra je možné sa prihlasovať iba cez stránku www.rvcnitra.sk

LINK: http://www.rvcnitra.sk/index.php?id=34&no_cache=1

Ďakujeme za pochopenie.

Podujatia

10.04.2018

Nové publikácie

Novinky v záložke PUBLIKÁCIE: Reklamné stavby - H. Spišiaková (10,50 eur); Nakladanie s majetkom obce - J. Tekeli (10,40 eur) a ďalšie

Detail

31.01.2018

Pripravujeme vydanie:

MIESTNA SAMOSPRÁVA - základné princípy fungovania III. (október 2018), ktorá je určená novozvoleným starostom, primátorom, poslancom OcZ/MsZ.

Detail

06.11.2017

GDPR akadémia

Môžete si objednať video školenie na aktuálnu tému, ktorá sa týka všetkých obcí, miest aj nimi zriadených ROPO. Bližšie info v časti Publikácie aj s elektronickou objednávkou.

Detail