Navigácia

Obsah

Členovia

Zoznam členov RVC Košice v roku 2017:

 

Č. Inštitúcia Obec Okres
1 Obec Bačkovík Košice - okolie
2 Obec Baška Košice - okolie
3 Obec Belža Košice - okolie
4 Obec Beniakovce Košice - okolie
5 Bidovce Košice - okolie
6 Zš s VJM Biel Trebišov
7 Obec Blažice Košice - okolie
8 Obec Bočiar Košice - okolie
9 Obec Bohdanovce Košice - okolie
10 Obec Boľ Trebišov
11 ZŠ s MŠ s VJM Boľ Trebišov
12 Obec Boliarov Košice - okolie
13 Obec Borša Trebišov
14 ZŠ s MŠ Borša Trebišov
15 Obec Bôrka Rožňava
16 ZŠ s MŠ Bracovce Michalovce
17 Obec Bretka Rožňava
18 Obec Brezina Trebišov
19 Obec Budimír Košice - okolie
20 ZŠ s MŠ Budimír Košice - okolie
21 Budkovce Michalovce
22 Obec Bukovec Košice - okolie
23 Obec Bunetice Košice - okolie
24 Cejkov Trebišov
25 Čaňa Košice - okolie
26 ZŠ s MŠ Čečejovce Košice - okolie
27 Obec Čerhov Trebišov
28 ZŠ s MŠ Čerhov Trebišov
29 Obec Černochov Trebišov
30 Obec Čierna Trebišov
31 Obec Čižatice Košice - okolie
32 Obec Dobrá Trebišov
33 Obec Drnava Rožňava
34 Družstevná pri Hornáde Košice - okolie
35 Obec Geča Košice - okolie
36 Gymnázium SNP 1 Gelnica Gelnica
37 ZŠ - Grundschule Gelnica Gelnica
38 Obec Gyňov Košice - okolie
39 Obec Hačava Košice - okolie
40 Obec Háj Košice - okolie
41 Obec Haniska Košice - okolie
42 ZŠ s MŠ Helcmanovce Gelnica
43 Obec Herľany Košice - okolie
44 Obec Hincovce Spišská Nová Ves
45 Obec Hodkovce Košice - okolie
46 Obec Hrašovík Košice - okolie
47 Obec Hrčeľ Trebišov
48 ZŠ s MŠ Hrčeľ Hrčeľ Trebišov
49 Obec Hýľov Košice - okolie
50 Obec Jablonov nad Turňou Rožňava
51 Obec Jaklovce Košice - okolie
52 Obec Kalša Košice - okolie
53 Obec Kašov Trebišov
54 Obec Kazimír Trebišov
55 Obec Kecerovce Košice - okolie
56 Kecerovce Košice - okolie
57 Obec Kecerovský Lipovec Košice - okolie
58 SZŠ Kechnec Kechnec Košice - okolie
59 Obec Klin nad Bodrogom Trebišov
60 Kluknava Gelnica
61 Obec Kojšov Gelnica
62 CVČ Orgovánová Košice Košice
63 DOMKO - DSS, Park mládeže 3 Košice Košice
64 Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s VJM Košice Košice
65 K13-Košické kultúrne centrá Košice Košice
66 Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice Košice
67 Knižnica pre mládež mesta Košice Košice Košice
68 MŠ Budapeštianska 1 Košice Košice
69 MŠ Havanská 26 Košice Košice
70 MŠ Nešporova 28 Košice Košice
71 MŠ Park Angelinum Košice Košice
72 MŠ Smetanová 11 Košice Košice
73 MŠ Zuzkin Park 2 Košice Košice
74 SOŠ automobilová Košice Košice
75 SOŠ Gemerská 1 Košice Košice
76 SOŠ Ostrovského 1 Košice Košice
77 SOŠ Učňovská 5 Košice Košice
78 Stredisko služieb škole Košice Košice
79 SZŠ Kukučínova 40 Košice Košice
80 Školský Internát A.Garbana Košice Košice
81 ŠMŠ Ľudová 15 Košice Košice
82 Špeciálna ZŠ, Rovníková 11 Košice Košice
83 ZOO Košice Košice
84 ZŠ Bernolákova 18 Košice Košice
85 ZŠ Bukovecká 17 Košice Košice
86 ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22 Košice Košice
87 ZŠ Masarykova 19/A Košice Košice
88 ZŠ Park Angelinum Košice Košice
89 ZŠ s MŠ Želiarská 4 Košice Košice
90 ZŠ s MŠ Sv. Gorazda Košice Košice
91 ZUŠ Bernolákova 26 Košice Košice
92 ZUŠ Jantárova 6 Košice Košice
93 Mestská časť Košice - Barca Košice
94 Mestská časť Košice - Kavečany Košice
95 Mestská časť Košice - Lorinčík Košice
96 Mestská časť Košice - Poľov Košice
97 Mestská časť Košice - Vyšné Opátske Košice
98 Obec Košická Belá Košice - okolie
99 Obec Košická Polianka Košice - okolie
100 Obec Košické Olšany Košice - okolie
101 Obec Košický Klečenov Košice - okolie
102 ZŠ Ľ. Kossutha 56 Kráľovský Chlmec Trebišov
103 ZŠ s VJM - Alapiskola Kráľovský Chlmec Trebišov
104 Gymnázium Lorenczova 46 Krompachy Spišská Nová Ves
105 Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy Krompachy Gelnica
106 ZŠ Zemanská Krompachy Spišská Nová Ves
107 Obec Kysak Košice - okolie
108 Kysak Košice - okolie
109 Obec Lipovník Rožňava
110 Obec Lúčka Rožňava
111 Obec Malá Ida Košice - okolie
112 Malá Ida Košice - okolie
113 Obec Malá Tŕňa Trebišov
114 Obec Margecany Gelnica
115 ZŠ s MŠ Margecany Gelnica
116 Medzev Košice - okolie
117 ZŠ Grundschule Medzev Košice - okolie
118 ZUŠ Medzev Košice - okolie
119 Michaľany Trebišov
120 OA Kapušianska 2 Michalovce Michalovce
121 SOŠ Sv. Cyrila a Metoda Michalovce Michalovce
122 Obec Milhosť Košice - okolie
123 Obec Mníšek nad Hnilcom Gelnica
124 Mníšek nad Hnilcom Gelnica
125 Obec Mokrance Košice - okolie
126 ZŠ ČSA 15 Moldava nad Bodvou Košice - okolie
127 Obec Mudrovce Košice - okolie
128 Obec Nálepkovo Gelnica
129 ZŠ s MŠ Nálepkovo Gelnica
130 Obec Nižná Hutka Košice - okolie
131 Obec Nižná Kamenica Košice - okolie
132 Obec Nižná Myšľa Košice - okolie
133 Obec Nižný Čaj Košice - okolie
134 Obec Nižný Klátov Košice - okolie
135 ZŠ Nižný Klatov Nižný Klatov Košice - okolie
136 Obec Nižný Lanec Košice - okolie
137 Obec Nižný Žipov Trebišov
138 Obec Nováčany Košice - okolie
139 Obec Novosad Trebišov
140 ZŠ s MŠ Novosad Trebišov
141 Obec Nový Salaš Košice - okolie
142 Obec Obišovce Košice - okolie
143 Obec Olšovany Košice - okolie
144 Obec Opátka Košice - okolie
145 Obec Pača Rožňava
146 Obec Paňovce Košice - okolie
147 Obec Peder Košice - okolie
148 Obec Poproč Košice - okolie
149 Obec Prakovce Gelnica
150 SOŠ Prakovce Prakovce Gelnica
151 ZŠ s MŠ Prakovce Gelnica
152 SOŠ Szakozepiskola Pribeník Trebišov
153 Obec Rad Trebišov
154 Obec Rákoš Košice - okolie
155 Obec Rakovnica Rožňava
156 Obec Rankovce Košice - okolie
157 Obec Rešica Košice - okolie
158 Rozhanovce Košice - okolie
159 JASANIMA_DSS, Špitálska 7 Rožňava Rožňava
160 SOŠ O a S, Rožňavská Baňa 211 Rožňava Košice - okolie
161 Subsidium Rožňava Rožňava
162 Obec Rudník Košice - okolie
163 Obec Ruskov Košice - okolie
164 Seňa Košice - okolie
165 Obec Silická Jablonica Rožňava
166 Obec Skároš Košice - okolie
167 Obec Slančík Košice - okolie
168 Obec Slanec Košice - okolie
169 ZŠ s MŠ Slanec Košice - okolie
170 Obec Slanská Huta Košice - okolie
171 Obec Slanské Nové Mesto Košice - okolie
172 Obec Slivník Trebišov
173 Obec Smolnícka Huta Gelnica
174 Obec Smolník Gelnica
175 ZŠ s MŠ Smolník Gelnica
176 Obec Sokoľany Košice - okolie
177 Obec Somotor Trebišov
178 Somotor Trebišov
179 Obec Stanča Trebišov
180 Obec Stará voda Gelnica
181 Obec Strážne Trebišov
182 ZŠ s VJM - Alapiskola Streda nad Bodrogom Trebišov
183 Obec Svätá Mária Trebišov
184 Obec Svinica Košice - okolie
185 Obec Svinice Trebišov
186 Obec Štós Košice - okolie
187 Obec Švedlár Gelnica
188 Obec Trebejov Košice - okolie
189 Mesto Trebišov Trebišov
190 ZŠ Ivana Krasku Trebišov Trebišov
191 ZŠ Komenského 8 Trebišov Trebišov
192 ZŠ M.R Štefánika Trebišov Trebišov
193 ZŠ Pribinova 34 Trebišov Trebišov
194 ZUŠ Mariánske námestie 252/5 Trebišov Trebišov
195 Obec Trstené pri Hornáde Košice - okolie
196 Trstené pri Hornáde Košice - okolie
197 Obec Turňa nad Bodvou Košice - okolie
198 Turňa nad Bodvou Košice - okolie
199 ZŠ s VJM Alapiskola Turňa nad Bodvou Košice - okolie
200 Obec Úhorná Gelnica
201 Obec Vajkovce Košice - okolie
202 Valaliky Košice - okolie
203 Obec Valaliky Košice - okolie
204 Veľká Ida Košice - okolie
205 Obec Veľká Lodina Košice - okolie
206 Obec Veľká Tŕňa Trebišov
207 Obec Veľké Ozorovce Trebišov
208 Obec Veľký Folkmár Gelnica
209 Obec Viničky Trebišov
210 Obec Vojka Trebišov
211 Obec Vtáčkovce Košice - okolie
212 Obec Vyšná Hutka Košice - okolie
213 Obec Vyšná Kamenica Košice - okolie
214 Obec Vyšná Myšľa Košice - okolie
215 Obec Vyšný Čaj Košice - okolie
216 Obec Vyšný Medzev Košice - okolie
217 Obec Zatín Trebišov
218 ZŠ s MŠ s VJM Zatín Trebišov
219 Obec Zemplín Trebišov
220 Zemplínska Teplica Trebišov
221 Obec Zemplínsky Branč Trebišov
222 Obec Ždaňa Košice - okolie
223 Ždaňa Košice - okolie