Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri

Fotoalbumy

Pracovná porada pracovníkov RVC a AVS 11. 1. - 13. 1. 2010 Pridaný: 14.1.2010, Počet obrázkov: 12
Pracovná porada pracovníkov RVC a AVS január 2011 Pridaný: 15.2.2011, Počet obrázkov: 3
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC, október 2011, Podbanské Pridaný: 10.10.2011, Počet obrázkov: 4
Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR, 10.-13.10.2011, Podbanské Pridaný: 24.10.2011, Počet obrázkov: 6
Odborná konferencia pre hlavných kntrolórov miestnej a regionálnej samosprávy 14.,15. 11.2011 Pridaný: 1.12.2011, Počet obrázkov: 4
X.Valné zhromaždenie 3.2.2012, Liptovský Mikuláš Pridaný: 7.2.2012, Počet obrázkov: 5
XI.Valné zhromaždenie, 29.03.2012 Pridaný: 1.4.2012, Počet obrázkov: 4
Konferncia APÚMS - 20.výročie; 18. - 19.10.2012 Pridaný: 22.10.2012, Počet obrázkov: 5
Združenie hlavných kontrolórov SR - konferencia a 20.výročie; 19. - 21.9.2012 Pridaný: 22.10.2012, Počet obrázkov: 4
Pracovná porada členských RVC 4. - 5.9.2012 Pridaný: 22.10.2012, Počet obrázkov: 3
Valné zhromaždenie AVS 29.3.2012, Martin Pridaný: 22.10.2012, Počet obrázkov: 5
Pracovná porada február 2013 Pridaný: 11.2.2013, Počet obrázkov: 0
Pracovná porada RVC, január 2014 Pridaný: 28.1.2014, Počet obrázkov: 1
Slávnostné valné zhromaždenie: 10 rokov AVS, Košice 09/2013 Pridaný: 28.1.2014, Počet obrázkov: 4
Pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky, november 2010 Pridaný: 24.11.2010, Počet obrázkov: 4
Projekt "Prehĺbenie úrovne vzdelania a zvýšenie adaptability zamestnancov obce" Zlatá Baňa Pridaný: 18.11.2010, Počet obrázkov: 4
VII. Valné zhromaždenie AVS - Podkylava 2009 Pridaný: 22.2.2010, Počet obrázkov: 10
Výlet na Tomášovský výhľad -Čingov 2009 Pridaný: 22.2.2010, Počet obrázkov: 8
Školenie pracovníkov RVC - Čingov, august 2009 Pridaný: 22.2.2010, Počet obrázkov: 6
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy 2009 Pridaný: 22.2.2010, Počet obrázkov: 4
Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, Podbanské, apríl 2010 Pridaný: 28.4.2010, Počet obrázkov: 5
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR - Podbanské, máj 2010 Pridaný: 1.6.2010, Počet obrázkov: 8
Pracovné stretnutie pre stavebné úrady, 18.-19. máj 2010, Tatranská Lomnica Pridaný: 15.6.2010, Počet obrázkov: 10
Polročné pracovné stretnutie matrikárok a matrikárov SR - Podbanské, 2009 Pridaný: 8.7.2010, Počet obrázkov: 4
Pracovné stretnutie pracovníkov RVC a AVS august 2010, Mýto pod Ďumbierom Pridaný: 8.9.2010, Počet obrázkov: 13
VIII. Valné zhromaždenie AVS - Tatranská Štrba, 8. október 2010 Pridaný: 18.10.2010, Počet obrázkov: 3
Workshop AVS 2010, 7.október 2010, Tatranská Štrba Pridaný: 18.10.2010, Počet obrázkov: 6
Polročné pracovné stretnutie ekonómov a účtovníkov príspevkových organizácií zriadených obcou a VÚC, 26.,27. október 2010, Podbanské Pridaný: 12.11.2010, Počet obrázkov: 3
Slávnostný galavečer ZMOS, 2. novembra 2010, Štrbské Pleso Pridaný: 16.11.2010, Počet obrázkov: 3
Vzdelávame a spájame samosprávu - futbalový turnaj Martin, 11/2013 Pridaný: 28.1.2014, Počet obrázkov: 3