Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri

Kontakty

Asociácia vzdelávania samosprávy

Námestie S. H. Vajanského 1

036 01 MARTIN 

 

e-mail:  avs@avs-rvc.sk 

               


www.avs-rvc.sk

 

IČO: 37902938

DIČ: 2021744340

 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Martin

IBAN číslo účtu: SK46 5600 0000 0011 1354 5001 

 

 

Predseda AVS:      Mgr. Andrea Briestenská

                          tel.: +421 905 399 636

                          mail: predseda@avs-rvc.sk 

 

Podpredseda AVS:   Bc. Juraj Švarc

                            mail: podpredseda@avs-rvc.sk 

    

 

 

Kancelária AVS:    tel.:+ 421 33 5511 735

                           mail: avs@avs-rvc.sk                       

Pridané: 4.2.2010, 10:17, Posledná úprava: 25.5.2016, 21:22