Novinky

NOVÁ publikácia: Ako sa pripraviť na kontrolu v samospráve, autor: I.Konečná Veverková

Objednávky v časti publikácie cez formulár: http://www.avs-rvc.sk/avs/materialy/236/ako-sa-pripravit-na-kontrolu-v-samosprave 

V ponuke i ďalšie publikácie viď záložka: PUBLIKÁCIE

Pridané: 27. 2. 2017, 07:07


Naši partneri

Konferencie

   

 

 

ROK 2010

  

   

 

 

Workshop AVS 2010 - "Vzdelávanie volených predstaviteľov samosprávy po komunálnych voľbách" 

    

Termín: 7.október 2010

Miesto: Hotel Rysy, Tatranská Štrba

 

   

        Téma tohoto Workshopu bola zamerané na prípravu programu vzdelávania pre novozvolených predstaviteľov samosprávy. V 1. bloku sa predstavili jednotlivé RVC so svojou ponukou akreditovaných kurzov, ktoré svojou zastrešujú danú problematiku. V 2. bloku predstavili naši lektori svoju predstavu zapojenia sa do tohoto procesu. 3. blok patril našim zahraničným hosťom a predstavením ich skúseností so vzdelávaním predstaviteľov samospráva v Českej republike - Mgr. Květa Halanová, riaditeľka VCVS ČR, a p. Boguslav Wojcik - starosta obce Tarnowiec, Poľsko.

   

        Výsledkom rokovania jednotlivých zástupcov RVC sú "Závery Workshopu AVS 2010", ktoré tvoria základ pre vytvorenie systému vzdelávania volených predstaviteľov samosprávy na rok 2011.

 

   

 

 

 ROK 2009

 

      Konferencia AVS - " Vzdelávanie profesijných skupín, štandardy vzdelávania, nové trendy vo vzdelávaní samosprávy"

 

 

Konferencia sa konala pod záštitou člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež p. Jána Figeľa

  

 

 Termín: 23. - 24. apríl 2009

 

 Miesto: Hotel Permon, Podbanské

 

  Odborné príspevky:

 

        Ing. Ján Turčan - splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu- "Modernizácia územnej samosprávy so zameraním na celoživotné profesijné vzdelávanie v samospráve" 

      Ing. Ľubomíra Borošová - RVC Košice - "Vzdelávanie profesijných skupín v samospráve"

       PhDr. Dušan Gallo - RVC Martin - "Kompetečné modely v samospráve a publikačná činnosť, ako ďalšia aktivita a možnosť rozšírenia starostlivosti o profesijné skupiny"

        Ing. Miroslav Vereš - výkonný predseda APUMS -"Zavádzanie systému manažérstva kvality v samospráve"

 

        Mgr. Monika Tomková - RVC Martin - "Strategický prítup k rozvju ľudských zdrojov v miestnej samospráve Žilinského kraja"

 

        Ľuba Vávrová PhD - Centrum rozvoja samospráv - "Vzdelávanie samosprávy šité na mieru"

 

        Dr. Fred Fisher ( USA ) - "Trendy tréningu, vzdelávanie, globálne otepľovanie.."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridané: 12.3.2010, 14:31, Posledná úprava: 10.11.2010, 9:22