Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri

Rada AVS

 

 

 RADA AVS

  zvolená XV. Valným zhromaždením AVS 8.4.2016

 

Predseda

Mgr. Andrea Briestenská

vedúca kancelárie ZMO, región JE Jas. Bohunice a RVC Trnava

Podpredseda

Bc. Juraj Švarc

člen AVS FO - Nitra

Členovia

Mgr. Jaroslava Pupišová

riaditeľka kancelárie RZMaOSP - RVC Trenčín

 

Ing. Otakar Sneženka

člen RVC Nitra, starosta obce Žabokreky nad Nitrou

 

Ing. Janka Stupňanová

členka Rady RVC Martin, starostka obce Konská

 

Ing. Martin Urban

RVC Senica, n.o.

Kontrolná komisia AVS

Ing. Ivan Koprda, predseda

manažér vzdelávania RVC Nitra

 

Mgr. Petra Kardošová

vedúca kancelárie Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti - RVC Rovinka

 

Mgr. Monika Tomková

manažér vzdelávania RVC Martin

   

 

Pridané: 12.3.2010, 12:51, Posledná úprava: 8.4.2016, 21:34