Novinky

NOVÁ publikácia: Susedské spory v obci, autorka: JUDr. Helena Spišiaková. Objednávka v časti publikácie. 

Pridané: 13. 6. 2017, 13:50


Naši partneri

Adresár členských RVC


 Členmi AVS je 9 Regionálnych vzdelávacích centier, ktoré rovnomerne pokrývajú územie Slovenska:

Regionálne vzdelávacie centrum KOŠICE
Ing. Ľubomíra Borošová
Hlavná 68, B 3.21, 040 01 Košice
Tel./fax: +421 55 6841161
E-mail: rvcke@stonline.sk
web: www.rvcvychod.sk

Regionálne vzdelávacie centrum MARTIN
PhDr. Dušan Gallo
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
Tel./fax: +421 43 4132958
E-mail: rvc@rvcmartin.sk
web: www.rvcmartin.sk

Regionálne vzdelávacie centrum MICHALOVCE
JUDr. Gabriela Štefanová
Mestský úrad, Nám. Osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
Tel.: +421 56 6864141
E-mail: rvcmichalovce@gmail.com

web: www.rvcvychod.sk

Regionálne vzdelávacie centrum NITRA
Ing. Monika Bokorová
Farská 7, 949 01 Nitra
Tel./fax: +421 37 7418097
e-mail:rvcnitra@rvcnitra.sk; rvcnra@stonline.sk; poradenstvo@rvcnitra.sk
web: www.rvcnitra.sk

Regionálne vzdelávacie centrum PREŠOV
Ing. Dušan Verčimak
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
Tel./fax: +421 51 7734215
E-mail: rvcpo@rvcvychod.sk

          rvcpo2@rvcvychod.sk 
web: www.rvcvychod.sk

 

Regionálne vzdelávacie centrum SENICA
Ing. Terézia Urbanová
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Tel.: 0917 / 527 484; 0905 / 809 236
Fax: 034 / 651 15 37, 034 / 651 58 40 

Email:kralova@rvcsenica.sk,vrbova@rvcsenica.sk 

web: www.rvc-senica.sk 

Regionálne vzdelávacie centrum ROVINKA
Mgr. Petra Kardošová
Hlavná 324, 900 41 Rovinka
Tel./fax: +421 2 45985046
E-mail: rvc.rovinka@stonline.sk
web: www.rz-podunajsko.sk


Regionálne vzdelávacie centrum TRENČÍN
Mgr. Jaroslava Pupišová
K dolnej stanici 7282/20 A,

911 01 Trenčín
Tel./fax: +421 32 7432091
E-mail: rvctn@stonline.sk

Regionálne vzdelávacie centrum TRNAVA 

Mgr. Andrea Briestenská
Trhová 2
917 01 Trnava
Tel./fax: +421 33 5511735
E-mail: zmo@zmo.sk
web: www.zmo.sk

Pridané: 5.2.2010, 14:29, Posledná úprava: 21.3.2017, 9:43