Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

Riadenie školy a školského zariadenia (2.aktualizované vydanie)

Autor: Ingrid Konečná Veverková
Cena: 12.40 €
Údaje RVC: Wolters Kluwer s. r. o.

Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

IBAN: SK25 0200 0000 0014 4064 3012
Číslo účtu: 1440643012/0200
IČO: 31348262
IČ DPH: SK2020300964
Objednávka na vytlačenie: tu ku stiahnutiu
Obsah:  
Online objednávky sú možné do 30. 6. 2017, 0:00

Objednávka publikácie

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko mesiacov má rok