Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

Príručka pre obecných a školských kronikárov

Autor: Mgr. Agáta Krupová
Cena: 9.60 €
Objednávka na vytlačenie: STIAHNUŤ
Obsah:

Publikácia je písaná s aspektom na súčasnú dobu a nové technické 
prostriedky,ktoré otvárajú kronikárom nové možnosti ich využitia a nové zdroje 
informácií. Obsahom sa venuje všetkým stránkam práce obecného, ale aj školského 
kronikára, no dotýka sa aj iných druhov kroník.
Publikácia je členená do jednotlivých kapitol:


Z histórie kronikárstva na území súčasného Slovenska

  • Vedenie obecných kroník
  • Školské kroniky
  • Iné druhy kroník
  • Elektronické databázy
  • Prílohy
Online objednávky sú možné do 31. 12. 2017, 12:00

Objednávka publikácie

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je jedna plus jedna