Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi

Autor: Wolters Kluwer s.r.o.
Cena: 72.00 €
Údaje RVC: Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262
DIČ SK: SK2020300964
Banka: 1440643012/0200, VÚB
Obsah:
Casopis je prehladne clenený na viacero tematických
oblastí napr. úctovníctvo, súvztažnosti, dane, poznatky z praxe,
hospodárenie, výber z legislatívy, poradna pre citatelov,
kalendár povinností a dalšie aktuality.
 Predplatitelia môžu bezplatne využívat
písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní
odborníci odpovedajú na ich konkrétne otázky.
 Súcastou predplatného je prístup na portál
Online objednávky sú možné do 30. 12. 2017, 20:00

Objednávka publikácie

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ročných období má rok