Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi

Autor: Wolters Kluwer s.r.o.
Cena: 69.60 €
Údaje RVC: Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262
DIČ SK: SK2020300964
Banka: 1440643012/0200, VÚB
Obsah:
V casopise nájdete odborné clánky z oblastí správneho
a pracovného práva, hospodárenia a financovania,
životného prostredia, vzdelávania, právnej praxe, ako aj rozhodnutia
Najvyššieho súdu SR, judikáty, vzory zmlúv, právnych podaní,
všeobecne záväzných nariadení obcí a výber z legislatívy.
Predplatitelia môžu bezplatne využívat
písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci
odpovedajú na ich konkrétne otázky.
Online objednávky sú možné do 30. 12. 2017, 20:00

Objednávka publikácie

Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko ma zdravý človek dohromady prstov na jednej ruke