Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

Odborný mesačník Účtovníctvo pre ROPO a obce v praxi

Autor: Wolters Kluwer s.r.o.
Cena: 72.00 €
Údaje RVC: Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262
DIČ SK: SK2020300964
Banka: 1440643012/0200, VÚB
Obsah: Casopis je prehladne clenený na viacero tematických oblastí napr. úctovníctvo, súvztažnosti, dane, poznatky z praxe, hospodárenie, výber z legislatívy, poradna pre citatelov, kalendár povinností a dalšie aktuality.  Predplatitelia môžu bezplatne využívat písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci odpovedajú na ich konkrétne otázky. Súcastou predplatného je prístup na portál
Objednávka:  E-shop