Navigácia

Obsah

Publikácie

Názov publikácie:

Odborný mesačník Právo pre ROPO a obce v praxi

Autor: Wolters Kluwer s.r.o.
Cena: 69.60 €
Údaje RVC: Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO: 31 348 262
DIČ SK: SK2020300964
Banka: 1440643012/0200, VÚB
Obsah: V casopise nájdete odborné clánky z oblastí správneho a pracovného práva, hospodárenia a financovania, životného prostredia, vzdelávania, právnej praxe, ako aj rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, judikáty, vzory zmlúv, právnych podaní, všeobecne záväzných nariadení obcí a výber z legislatívy. Predplatitelia môžu bezplatne využívat písomnú poradenskú službu, v ktorej kompetentní odborníci odpovedajú na ich konkrétne otázky.
Objednávka: E-shop